ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Αγαπητές/οί μας απόφοιτες/οι
του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών,
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνουμε ότι πρόκειται να εκδοθεί το 3ο Newsletter των
αποφοίτων του Τμήματός μας. Σας προσκαλούμε να συμβάλλετε στη δημιουργία του με
επιλεγμένες, σημαντικές σας δράσεις, που έχουν γίνει ή βρίσκονται σε εξέλιξη, από 1
Σεπτεμβρίου 2022.
Επίσης, ενημερώστε μας για προσεχείς σας δράσεις -προσκλήσεις έως 1 Φεβρουαρίου
2023.
Τελική ημερομηνία αποστολής υλικού για το 2 ο τεύχος 20/11/2022, στο
newsletter.teet@uowm.gr
Οι δράσεις που θα αποστείλλετε είναι απαραίτητο να συνοδεύονται και να
τεκμηριώνονται από:
α. Στοιχεία έκθεσης/δράσης, Ομαδική ή ατομική, τίτλος, χώρος, επιμελητής(αν
υπάρχει), ημερομηνία-χρονολογία.
β. Συνδέσμους (links) που να δίνουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες
γ. Αφίσα
Θεωρούμε ότι το εγχείρημα αυτό συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση των θετικών
και δημιουργικών σχέσεων με τους/ις αποφοίτους/ες του Τμήματος, στην καθοδήγηση
των τωρινών μας φοιτητών/ριών και στη διάχυση της αναγνωρισιμότητας της Σχολής
μας, καθώς εσείς είστε οι καλύτεροι πρεσβευτές μας.
Με εκτίμηση,
η δημιουργική ομάδα του Newsletter Αποφοίτων Τ.Ε.Ε.Τ.
ΣύνθιαΓεροθανασίου, Ε.Ε.Π.
Στέλλα Κασίδου, Ε.Δι.Π.

© 2020 eetf.uowm.gr