ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τίτλος: IDENTITY PICTURE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 🇬🇷🇪🇺
(προσοχή στο προφίλ των συμμετεχόντων- βλ. infopack)

σε χρηματοδοτημένη ανταλλαγή νέων Erasmus+
(για Έλληνες/Ελληνίδες πολίτες ή διαμένοντες στην Ελλάδα)
Ηλικίες: 20-25 ετών

Τίτλος: IDENTITY PICTURE
Θέμα: Ευρωπαϊκή Ταυτότητα-Διαπολιτισμικότητα-Φωτογραφία

Τόπος: Γουαδελούπη (Γαλλικές Αντίλλες, Καραϊβική)
Χρόνος: 21/2- 06/03/2019 (συμπερ. και οι ημέρες ταξιδιού)

Διατροφή-διαμονή: καλύπτονται 100% από τον διοργανωτή
Μετακινήσεις:
α) Ελλάδα-Παρίσι-Ελλάδα (αποζημίωση ως €200)
β) Παρίσι-Γουαδελούπη-Παρίσι (κάλυψη από τον διοργανωτή)

Υποβολή e-αιτήσεων ως 30 Σεπτεμβρίου 2018 (23:59 EEST):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxTqnQwgVSMKyFdpm9rMU12URFNspXudYzHf63ZRw52GlktA/viewform

Info pack: https://docs.google.com/presentation/d/1CSjyrhsVetdpq0izMrK3OtCEp2MMUPyWbLeUakfXPWo/edit#slide=id.p

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν το αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό Youthpass.

Φορέας αποστολής: Neomenioi (GR) – Κοζάνη

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxTqnQwgVSMKyFdpm9rMU12URFNspXudYzHf63ZRw52GlktA/viewform

 

 

Διοργάνωση: Organization for Empowerment and Non-Formal Education (OENE, Le Moule-Guadeloupe, ΓΑΛΛΙΑ) Φορέας αποστολής: Άτυπη Ομάδα Νέων Νεομήνιοι / Neomenioi (GR) (Κοζάνη, ΕΛΛΑΔΑ) Λοιπές συμμετοχές από: ΒΟΥΛΓ….
docs.google.com

© 2020 eetf.uowm.gr