Πρόσκληση Συμμετοχής Video Art Μηδέν 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2018

______________________

Προθεσμία υποβολής έως 31 Μαρτίου 2018

Το Video Art Μηδέν καλεί όλους τους βιντεοκαλλιτέχνες και δημιουργούς βίντεο να στείλουν συμμετοχές τους για τις επόμενες εκδηλώσεις και συνεργασίες του.

Δεν υπάρχει θεματικός ή μορφολογικός περιορισμός, μας ενδιαφέρουν όμως ιδιαίτερα μορφές και κατηγορίες όπως  video-performance, video-dance, experimental fashion, music videos, animation, μέσα από μια εικαστική πάντα ματιά.

Η πρόσκληση συμμετοχής απευθύνεται σε όλους τους δημιουργούς (άτομα, ομάδες ή οργανισμούς) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και συνδέσμων για προεπισκόπηση έργων: 31 Μαρτίου 2018

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τη διαδικασία συμμετοχής πριν συμπληρώσετε την αίτηση.

 Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια των έργων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 λεπτά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
• Κάθε δημιουργός, ομάδα ή οργανισμός μπορεί να υποβάλλει μία ή περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής, συμπληρώνοντας μια αίτηση για κάθε έργο.
• Στείλτε μας τη συμπληρωμένη αίτηση (σε μορφή word) και μια τουλάχιστον στατική εικόνα ή φωτογραφία (στην καλύτερη δυνατή ανάλυση) του υποβαλλόμενου video, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: festivalmiden[at]gmail.com
• Μαζί με τη συμπληρωμένη αίτηση σας αρχικά θα πρέπει να μας στείλετε έναν σύνδεσμο προεπισκόπησης του βίντεο (preview link), που θα αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης
Η επιλογή των έργων από την ομάδα επιμέλειας θα γίνει από τα preview links. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής από την ομάδα επιμέλειας, οι καλλιτέχνες των οποίων τα έργα επιλέγονται για το φετινό πρόγραμμα θα κληθούν τότε να στείλουν τα έργα τους σε καλή ποιότητα (κατά προτίμηση HD) σε εύλογο χρονικό διάστημα

ΑΦΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΑΣ
• Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω οποιασδήποτε δωρεάν υπηρεσίας upload/download (πχ. wetransfer.com, sendspace.com, dropbox κλπ  ή μέσω της προσωπικής σας ιστοσελίδας) σε μια καλή ανάλυση για screening (preview copies σε χαμηλή ανάλυση ή αποσπάσματα δεν θα γίνονται δεκτά).
• Όταν έχετε ολοκληρώσει το upload, στείλτε μας το link για download στην ηλεκτρονική διεύθυνση: festivalmiden[at]gmail.com
• Αποδεκτά format αποστολής των έργων:  .avi, .mov, .mpeg, .mkv, .mp4
• Η αποστολή των screening copies θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τέλη Μαΐου 2018

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Σε αυτές τις περιπτώσεις στείλτε μας ένα σχετικό μήνυμα στο festivalmiden[at]gmail.com
• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (χώρες ή περιοχές με χαμηλή ταχύτητα ίντερνετ ή για άλλους λόγους που δυσχεραίνουν την ηλεκτρονική αποστολή ή το ανέβασμα των έργων για preview) εναλλακτικά τα έργα μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά, κατόπιν συνεννόησης.
• Αν η διάρκεια του έργου σας υπερβαίνει ελαφρώς τα 10 λεπτά, αλλά σας ενδιαφέρει να το υποβάλλετε: στείλτε μας ένα preview και πληροφορίες για το έργο. Αν το έργο επιλεγεί κατ’ εξαίρεση, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε αίτηση εκ των υστέρων.
• Το έργο σας δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά είναι στο τελικό στάδιο κατά τη λήξη της προθεσμίας: στείλτε μας πληροφορίες και τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
• Η επιμελητική ομάδα του Μηδέν σχεδιάζει εκδηλώσεις και συνεργασίες καθόλη τη διάρκεια του 2018-19 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
• Το πλήρες πρόγραμμα, οι χώροι και οι ημερομηνίες των προβολών θα ανακοινώνονται εγκαίρως στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, στον ιστότοπο του Μηδέν και στον τύπο.
• Η επιλογή των έργων και το πρόγραμμα προβολών αποφασίζεται αποκλειστικά από την καλλιτεχνική ομάδα του Μηδέν.
• Το Video Art Μηδέν διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τη συμμετοχή έργων χωρίς καμία περαιτέρω αιτιολόγηση ή διευκρίνιση.
• Το Video Art Μηδέν δεν αποστέλλει ταχυδρομικά έντυπο υλικό στους συμμετέχοντες. Όλο το διαθέσιμο υλικό των εκδηλώσεων (αφίσα-πρόγραμμα) θα αναρτηθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Μηδέν: www.festivalmiden.gr
• Το Video Art Μηδέν διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να αλλάξει το χώρο εκδήλωσης ή ακόμα και του συνόλου των εκδηλώσεων του για λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω έλλειψης ικανών συνθηκών, χωρίς καμία περαιτέρω δέσμευση.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής ή αποστέλλοντας το έργο σας, αυτόματα αποδέχεστε και επιτρέπετε:
• την ελεύθερη παρουσίαση του υποβαλλόμενου video στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Video Art Μηδέν 2018-19 ή/και σε μελλοντικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις και επιμέλειες του Μηδέν
• την τηλεοπτική μετάδοση μέρους του υποβαλλόμενου video για την προώθηση των εκδηλώσεων του Video Art Μηδέν
• την παρουσίαση του υποβαλλόμενου video ή μέρους αυτού στον ιστότοπο του Video Art Μηδέν ή σε online εκθέσεις που αυτό επιμελείται
• τη δημοσίευση στατικών εικόνων (stills) και φωτογραφιών του video σε έντυπα και αφίσες του Video Art Μηδέν, στον ιστότοπο/social media του Μηδέν και στον τύπο
• τη δημοσίευση των συνοδευτικών κειμένων που επισυνάπτονται στην αίτηση (βιογραφικό, σύνοψη, κλπ.) στα έντυπα του Video Art Μηδέν, στον ιστότοπο/social media του Μηδέν και στον τύπο
• την αρχειακή (μη-κερδοσκοπική) χρήση του υποβαλλόμενου video από τη διοργάνωση του Μηδέν.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους συμμετοχής. Σε περίπτωση που το έργο σας δε συνοδεύεται από συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής ή η αίτηση δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη, θεωρούμε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους. Αποστολές χωρίς πλήρη στοιχεία έργου και βιογραφικά στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

© 2020 eetf.uowm.gr