Προσωρινό πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου

Τα μαθήματα όπου δεν εμφανίζεται όνομα διδάσκοντος δεν θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα των δηλώσεων (11-15/2). Θα σας ενημερώσουμε σύντομα για την έναρξη των μαθημάτων αυτών.

Τα μαθήματα της κα Γοδόση θα ξεκινήσουν στις 4 Μαρτίου.

Προσωρινό πρόγραμμα Εαρινού 2018-2019

© 2020 eetf.uowm.gr