Πρώτη ολιστική παρουσίαση με θέμα το “Σημείο”, Πέμπτη, 27 – 11 – 2014 ώρα 11:30, στην μεγάλη αίθουσα των θεωρητικών. Από το Θωμά Ζωγράφο


“Επομένως , αν το σώμα σε μέγιστον βαθμό είναι ουσία, αλλά αν από το άλλο μέρος περισσότερο ουσίες από το σώμα είναι αυτά που είπαμε, η επιφάνεια , η γραμμή και η στιγμή(σημείο), και αν  ωστόσο ούτε αυτά είναι κάποιες ουσίες, μας διαφεύγει τι το Ον και τις η ουσία των Όντων…»  
                                                                         ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ « Τα μετά τα φυσικά»
«…Ξεκινώ από εκεί που έχει την αρχή της η εικαστική μορφή: από το  Σημείο
που τίθεται σε κίνηση. Από το σημείο στη γραμμή.
Το σημείο δεν είναι  κάτι χωρίς διαστάσεις:
Ένα Απειροελάχιστο  μικρό στοιχείο της επιφάνειας, που σαν παράγοντας δράσης, βρίσκεται στην κίνηση μηδέν, δηλαδή είναι ακίνητο.
περισσότερα εδώ

© 2020 eetf.uowm.gr