ΨΥΧΗ “από την προϊστορία έως σήμερα”.

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ «ΨΥΧΗ»

 

 ΧΡΩΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ: Σάββατο 02 Οκτωβρίου από τις 09:30 το πρωί (ομάδα Σκύδρασις).

2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΨΥΧΟΘΕΣΙΑΣ: Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Οκτωβρίου, 6.30-8.30 (Μαρία Κρεμμυδα).

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ «The Skins Ι leave»: Σαββατο 23 Οκτωβρίου, ώρα 7μ.μ (Ζωή Αντύπα)

© 2020 eetf.uowm.gr