Συμπληρωματική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2022-2023

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΕΣΠΑ ΤΕΕΤ 22_23

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ότι κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2023 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας”, με MIS 5183959, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ισχύει από 5/04/2022 έως και 30/04/2023, στις 23:59.
Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει κατά το εαρινό εξάμηνο 2023 και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης θα καθοριστούν μετά την υποβολή των αιτήσεων και την επιλογή των φοιτητών/τριων. Η πρακτική άσκηση δύναται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως 31/10/2023

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

© 2020 eetf.uowm.gr