Συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ 2017-2018 για πρακτική άσκηση

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ 2017-2018 για πρακτική άσκηση».

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι, οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό του προγράμματος Erasmus+ 2017-2018 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας βάσει της 1ης προκήρυξης δεν έχουν καλυφθεί, παρέχοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στους ενδιαφερόμενους φοιτητές με υποβολή αιτήσεων έως και τις 11-06-2018.

Η ελάχιστη διάρκεια πρακτικής άσκησης είναι 2 μήνες. Η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018 καλύπτει μέχρι και 3 μήνες πρακτικής άσκησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  1. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ ή υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο ΠΔΜ, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.
  2. Υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).
  3. Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα για πρακτική άσκηση έχουν και οι πρόσφατα απόφοιτοι, κατά το πρώτο έτος της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, όσο ακόμη βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους και ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ.
  1. Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και 30/9/2018.

Απαιτούμενα έγγραφα:

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να διανύσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος Erasmus+ 2017-2018 θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στον ακαδημαϊκά υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus+ του Τμήματός τους έως και τις 11-06-2018.

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  1. Επιστολή Αποδοχής (letter of acceptance) του φορέα υποδοχής.
  2. Αναλυτική Βαθμολογία.
  3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου (Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές).
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες).
  5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (συστήνεται η χρήση του Europass CV).
  6. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας που να αφορά τη γλώσσα εργασίας του Φορέα Υποδοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

https://intrelations.uowm.gr/intrelations/erasmus/outgoing-students-placements/

© 2020 eetf.uowm.gr