Συναντήσεις της ΟΜΕΑ με απόφοιτους και φοιτητές του Τμήματος

Την Δευτέρα 19/4 και ώρα 6.45 μμ πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΟΜΕΑ του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  με απόφοιτους του Τμήματος  για  ζητήματα που αφορούν προτάσεις βελτίωσης του Προγράμματος Σπουδών καθώς και για
τη συμμετοχή τους στην επερχόμενη αξιολόγηση του Τμήματος από την  Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια Δευτέρα 19/4 και ώρα 8.00μ.μ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΟΜΕΑ του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  με φοιτητές  του Τμήματος
για  ζητήματα που αφορούν προτάσεις βελτίωσης του Προγράμματος Σπουδών καθώς και για
τη συμμετοχή τους στην επερχόμενη αξιολόγηση του Τμήματος από την  Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

© 2020 eetf.uowm.gr