Συνέδριο με θέμα: «Η περιβαλλοντική επικοινωνία με χρήση ήχου, εικόνας και κειμένου για τη δημοσιογραφία/ πληροφόρηση / πολιτισμό / εκπαίδευση»

Το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων αποτελεί τον συνιδρυτή και συνδιοργανωτή του νέου Ετήσιου Ελληνόφωνου Συνεδρίου Εργαστηρίων Επικοινωνίας σε συνεργασία με 12 εργαστήρια Επικοινωνίας 7 Τμημάτων Επικοινωνίας από 7 Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου.

Τα Συνέδρια θα είναι χωρίς κόστος συμμετοχής και η διεξαγωγή του 1ου Ετήσιου Ελληνόφωνου Επιστημονικού Συνεδρίου των Εργαστηρίων Επικοινωνίας θα γίνει διαδικτυακά 25 και 26 Ιουνίου με διοργανωτή το Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας (NeMeCULAB) στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το θέμα του 1ου Συνεδρίου είναι: «Η περιβαλλοντική επικοινωνία με χρήση ήχου, εικόνας και κειμένου για τη δημοσιογραφία/ πληροφόρηση / πολιτισμό / εκπαίδευση» και το χρονοδιάγραμμα του Συνεδρίου έχει ως εξής:

Λήξη υποβολής εργασιών (ολόκληρης ή εκτεταμένης περίληψης μέχρι 4 σελίδες):  Μαΐου (2/5/2022)

Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 25 Μαΐου 2022

Παρουσίαση εργασιών: 25 και 26 Ιουνίου 2022 (25-26/6/2022)

Υποβολή τελικών εργασιών (υποβολή ολοκληρωμένης εργασίας 7 με 10 σελίδες):

15 Σεπτεμβρίου 2022 (15/9/2022)

Εργασίες που πληρούν τα κριτήρια θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου με ISBN και μοναδικό αριθμό DOI για την κάθε εργασία. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας λήξης των εργασιών του Συνεδρίου θα δοθεί βραβείο καλύτερης εργασίας. Επιλεγμένες εργασίες θα δημοσιευθούν σε επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο και την υποβολή των εργασιών μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Συνεδρίου: http://www.cclabs.gr/

και στον ιστότοπο του Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας: https://dmsclab.uowm.gr/conference-of-communication-labs/

 

Ο Δ/ντής του Εργαστηρίου

Καθ. Γεώργιος Λάππας

© 2020 eetf.uowm.gr