Συνεντεύξεις για το πρόγραμμα Erasmus+ 2019-2020

Tη Τρίτη 19/03  και ώρα 13.00 θα γίνουν οι συνεντεύξεις των υποψήφιων για το πρόγραμμα Erasmus+ 2019-2020 στην αίθουσα Πολυμέσων.

© 2020 eetf.uowm.gr