ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ 5 -Ειρήνη Φουντουραδάκη.”Τόπος Άτοπος” Τριάντα εικαστικές συνομιλίες κάθε δεκαπέντε μέρες θα εξελίσσονται στο πανέμορφο καφέ Goose στο ποτάμι.- από 20/05/2014

Τόπος Άτοπος -Τα έργα που θα φιλοξενηθούν στο καφέ Goose αποτελούν μία σειρά έργων που διαπραγματεύονται τον τόπο και τον χώρο.
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη πέρα απο τον τόπο υπάρχει και ο χώρος αλλα σε αυτόν νοείται ότι υπάρχουν τα όρια-το πέρας.
Στην έκθεση υπάρχουν τόποι που βρίσκονται μέσα στα όρια του ζωγραφικού έργου ενώ απο την άλλη υπάρχουν χώροι που πέρα απο τα φυσικά τους όρια θα υπάρχουν και τα ”ζωγραφικά τους όρια”. Ωστόσο ο παράγοντας που θα μπορεί ίσως να επηρεάσει τα όρια και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις είναι οι ζωγραφικές δείνες που έρχονται για τα λειτουργήσουν ως συνδετικοί κρίκοι των εσωτερικών ορίων με εκείνα τα πραγματικά όρια των τόπων/χώρων.Επιπλέον αυτές οι γραμμές θα επεκτείνουν ή και θα μετατρέψουν αυτά τα όρια. Τι μπορεί να συμβεί αν προσπαθήσουμε να καταγράψουμε αυτά τα όρια;
Κατέχουμε την πραγματική οπτική γωνία για να δούμε την αρχή και το τέλος αυτών των ορίων;
 Ή τελικά δεν θα τα δούμε ποτέ;
Ειρήνη Φουντουραδάκη
Πληροφορίες εδώ

© 2020 eetf.uowm.gr