Σίτιση φοιτητών-τριών του ΠΔΜ

 

Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Γ1/Σ151/14-12-2021 απόφαση Συγκλήτου του Π.Δ.Μ., οι δικαιούχοι φοιτητές/τριες των Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Καλών Τεχνών στη Φλώρινα θα σιτίζονται όλοι από 8-01-2022 στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου.

Επισυνάπτονται ο πίνακας των δικαιούχων φοιτητών/τριών στη Φλώρινα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤO ΕΣΤΙΑΤΟΡΙO ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Αντιγραφή ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-.xlsx

© 2020 eetf.uowm.gr