Κασίδου Στυλιανή

ΕΔΙΠ

Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγικά θέματα και Διδακτική Μαθοδολογία-Πρακτική Άσκηση
E-mail: skasidou@uowm.gr
ΕΔΙΠ του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγικά θέματα και Διδακτική Μαθοδολογία-Πρακτική Άσκηση».

Η Στέλλα Κασίδου είναι Διδάκτορας Παιδαγωγικής του Π.Τ.Δ.Ε., του Π.Δ.Μ. και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του ιδίου Τμήματος. Έχει λάβει μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει σε έγκυρα ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά. Υπηρέτησε 30 χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου διατέλεσε Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων και Σχολική Σύμβουλος. Σήμερα, διδάσκει ως Ε.Δι.Π. στο Τ.Ε.Ε.Τ. μαθήματα που οδηγούν στην παιδαγωγική επάρκεια των φοιτητών/ριων, με εστίαση στη διδακτική των εικαστικών και στις παιδαγωγικές εφαρμογές εργαστηρίου, δηλαδή στον μετασχηματισμό των εικαστικών προτάσεων των φοιτητών/ριών σε διδακτική πρόταση. Παλαιότερα, είχε διδάξει στο ίδιο Τμήμα το μάθημα επιλογής Προγράμματα Πολιτισμού στην Εκπαίδευση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα άπτονται, επίσης, στους τομείς της τοπικής ιστορίας, του τοπικού εικαστικού κεφαλαίου, της εικόνας και της ιδεολογίας της, της φωτογραφίας και του παιδικού σχεδίου, παραμέτρους που διερεύνησε μέσα από αρχειακό υλικό και σημειωτικές προσεγγίσεις. Είναι πιστοποιημένη Επιμορφώτρια Β΄ επιπέδου στις Ν.Τ., για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πράξη. Ως υποψήφια διδάκτορας, συμμετείχε σε μαθήματα μουσειοπαιδαγωγικής, τοπικής ιστορίας και ιστορίας τοπίου και στα ερευνητικά προγράμματα (ΕΠΕΑΕΚ) Μουσείο και Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αρχειακή έρευνα, Ιστορία και Τοπική Ιστορία και Αναλυτικό Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας και Ιστορίας Τοπίου στη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή. Είναι συγγραφέας του βιβλίου: (Μυθ-)Ιστορίες Εξωφυλλων. Μια συμβολή στην ιστορία των σχολικών εγχειριδίων και συμμετέχει στις συγγραφικές ομάδες των βιβλίων Μεθόριος… γραφές διαφυγής, Ένα χάδι από τη Φλώρινα. Στρατιά της Ανατολής: 1916-1918, Προς τον κ. Διευθυντήν Δημοτικού Σχολείου Καλογερίτσης. Μελέτη αρχειακού υλικού και Αναλυτικό Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας και Ιστορίας Τοπίου στη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή.
Είδος ΜαθήματοςΕπιμορφωτικό πρόγραμμα
Τίτλος ΜαθήματοςΕπιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/μιας εκπαίδευσης στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία
ΠληροφορίεςΕπιμορφώτρια: 96 ώρες διδασκαλίας σε δασκάλους (ΠΕ 70) στα πλαίσια της Πράξης «Ε-πιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/μιας εκπαίδευσης στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Β΄ Επίπεδο) του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Κωδικός προγράμματος: 3161-8).
Περίοδος25/4/2013 – 28/
Είδος ΜαθήματοςΕπιμορφωτικό πρόγραμμα
Τίτλος ΜαθήματοςΕπιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/μιας εκπαίδευσης στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία
ΠληροφορίεςΕπιμορφώτρια: 96 ώρες διδασκαλίας σε δασκάλους (ΠΕ 60) στα πλαίσια της Πράξης «Ε-πιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/μιας εκπαίδευσης στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Β΄ Επίπεδο) του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Κωδικός προγράμματος: 3161-9).
Περίοδος25/4/2013 – 27/
Είδος ΜαθήματοςΕπιμορφωτικό πρόγραμμα
Τίτλος ΜαθήματοςΕπιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/μιας εκπαίδευσης στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία
ΠληροφορίεςΕπιμορφώτρια: 96 ώρες διδασκαλίας σε δασκάλους (ΠΕ 60) στα πλαίσια της Πράξης «Ε-πιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/μιας εκπαίδευσης στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Β΄ Επίπεδο) του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Κωδικός προγράμματος: 3161-9).
Περίοδος25/4/2013 – 27/
Είδος ΜαθήματοςΕπιμορφωτικό πρόγραμμα
Τίτλος ΜαθήματοςΕπιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/μιας εκπαίδευσης στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία
ΠληροφορίεςΕπιμορφώτρια: 96 ώρες διδασκαλίας σε δασκάλους (ΠΕ 70) στα πλαίσια της Πράξης «Ε-πιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/μιας εκπαίδευσης στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Β΄ Επίπεδο) του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Κωδικός προγράμματος: 3161-12).
Περίοδος25/2/2014 – 17/
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό - Ζ΄ εξάμηνο, χειμερινό εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΔιδακτική Μεθοδολογία - Πρακτική Άσκηση Ι
ΠληροφορίεςΛέκτορας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Περίοδος2016 - 2017
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα - Γ΄ Εξάμηνο, χειμερινό εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΔιδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση - Α΄ Φάση
ΠληροφορίεςΛέκτορας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Περίοδος2015 - 2016
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα – Ε΄ & Ζ΄ Εξάμηνα, χειμερινό εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΑναλυτικά Προγράμματα
ΠληροφορίεςΛέκτορας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Περίοδος2015 - 2016
Είδος ΜαθήματοςΜεταπτυχιακό - Β΄ Εξάμηνο, 2ο θεματικό πεδίο εαρινό εξάμηνο, 6 ώρες
Τίτλος ΜαθήματοςΈρευνα, συγγραφή και αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων ιστορίας
ΠληροφορίεςΠαιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ιστορία, Τοπική Ιστορία: Έρευνα και Διδακτική (σε συνεργασία με τους Κυριάκο Μπονίδη & Ευθαλία Κωνσταντινίδου)
Περίοδος2015 - 2016
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα - Η΄ Εξάμηνο, εαρινό εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΔιδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση - Γ΄ Φάση
ΠληροφορίεςΛέκτορας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Περίοδος2013 - 2014
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα - Η΄ Εξάμηνο, εαρινό εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΔιδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση - Γ΄ Φάση
ΠληροφορίεςΛέκτορας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Περίοδος2012 - 2013
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα - Η΄ Εξάμηνο, εαρινό εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΔιδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση - Γ΄ Φάση
ΠληροφορίεςΛέκτορας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Περίοδος2011 - 2012
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα - Γ΄ Εξάμηνο, χειμερινό εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΔιδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση - Α΄ Φάση
ΠληροφορίεςΛέκτορας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Περίοδος2010 - 2011
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα - Η΄ Εξάμηνο, εαρινό εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΔιδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση - Γ΄ Φάση
ΠληροφορίεςΛέκτορας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Περίοδος2010 - 2011
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα - Γ΄ Εξάμηνο, χειμερινό εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΔιδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση - Α΄ Φάση
ΠληροφορίεςΛέκτορας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Περίοδος2009 - 2010
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Επιλογής μάθημα - Ζ΄ Εξάμηνο, χειμερινό εξάμηνο, 2 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΠρογράμματα Πολιτισμού στην Εκπαίδευση
ΠληροφορίεςΕπίκουρος (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Περίοδος2009 - 2010
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα - Η΄ Εξάμηνο, εαρινό εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΔιδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση - Γ΄ Φάση
ΠληροφορίεςΛέκτορας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Περίοδος2009 - 2010
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα - Η΄ Εξάμηνο, εαρινό εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΔιδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση - Γ΄ Φάση
ΠληροφορίεςΛέκτορας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Περίοδος2008 - 2009
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΙστορία: Αρχαιότητα & Βυζάντιο
ΠληροφορίεςΩς διδάκτορας (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών). Π.Τ.Δ.Ε., Π.Δ.Μ. Υπεύθυνος μαθήματος: Α. Ανδρέου
Περίοδος2008 - 2009
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΜουσειακή εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες
ΠληροφορίεςΚατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο Π.Τ.Δ.Ε., Π.Δ.Μ. (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών). Υπεύθυνοι μαθήματος: Α. Ανδρέου & Ν. Φαχαντίδης
Περίοδος2007 - 2008
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΤοπική Ιστορία & η Διδακτική της. Το πορτρέτο μιας επιστήμης
ΠληροφορίεςΚατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, Α.Π.Θ. (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών). Υπεύθυνος μαθήματος: Α. Ανδρέου
Περίοδος2002 - 2003
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΜουσειακή Εκπαίδευση
ΠληροφορίεςΚατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο Π.Τ.Δ.Ε. & Π.Τ.Ν. Φλώρινας, Α.Π.Θ. (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών). Υπεύθυνος μαθήματος: Α. Ανδρέου
Περίοδος2002 - 2003
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΔΙ.ΜΕ.Π.Α. – Β΄ Φάση, Διδακτική της Γλώσσας
ΠληροφορίεςΩς αποσπασμένη δασκάλα στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Α.Π.Θ. (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών).Υπεύθυνος μαθήματος: Σ. Καμαρούδης
Περίοδος2001 - 2002
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΔΙ.ΜΕ.Π.Α. – Β΄ Φάση, Διδακτική της Ιστορίας
ΠληροφορίεςΩς αποσπασμένη δασκάλα στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Α.Π.Θ. (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών). Υπεύθυνος μαθήματος: Α. Ανδρέου
Περίοδος2000 - 2002
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΜουσειακή Εκπαίδευση
ΠληροφορίεςΩς αποσπασμένη δασκάλα στο Π.Τ.Δ.Ε. & Π.Τ.Ν. Φλώρινας του Α.Π.Θ. (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών).Υπεύθυνος μαθήματος: Α. Ανδρέου
Περίοδος2000 - 2001
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΤοπική Ιστορία & η Διδακτική της
ΠληροφορίεςΩς αποσπασμένη δασκάλα στο Π.Τ.Δ.Ε. & Π.Τ.Ν. Φλώρινας του Α.Π.Θ. (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών).Υπεύθυνος μαθήματος: Α. Ανδρέου
Περίοδος2000 - 2001
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΤοπική Ιστορία & η Διδακτική της
ΠληροφορίεςΩς αποσπασμένη δασκάλα στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Α.Π.Θ. (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών). Υπεύθυνος μαθήματος: Α. Ανδρέου
Περίοδος1998 - 1999
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΟλιγοθέσια Σχολεία
ΠληροφορίεςΩς αποσπασμένη δασκάλα στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Α.Π.Θ. (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών). Υπεύθυνος μαθήματος: Α. Παπασταμάτης
Περίοδος1997 - 1998
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΜουσειακή Εκπαίδευση
ΠληροφορίεςΩς αποσπασμένη δασκάλα στο Π.Τ.Δ.Ε. & Π.Τ.Ν. Φλώρινας του Α.Π.Θ. (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών).Υπεύθυνος μαθήματος: Α. Ανδρέου
Περίοδος1997 - 1998
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΔΙ.ΜΕ.Π.Α. – Α΄ ΦΑΣΗ
ΠληροφορίεςΩς αποσπασμένη δασκάλα στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Α.Π.Θ. (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών). Υπεύθυνη μαθήματος: Β. Παπαδοπούλου
Περίοδος1997 - 1998
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΔιδακτική της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής
ΠληροφορίεςΩς αποσπασμένη δασκάλα στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Α.Π.Θ. (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών). Υπεύθυνος μαθήματος: Σ. Δερβίσης
Περίοδος1997 - 1998
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΔΙ.ΜΕ.Π.Α. – Β΄ Φάση, Διδακτική της Ιστορίας
ΠληροφορίεςΩς αποσπασμένη δασκάλα στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Α.Π.Θ. (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών). Υπεύθυνος μαθήματος: Α. Ανδρέου
Περίοδος1996 - 1998
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΔΙ.ΜΕ.Π.Α. – Α΄ ΦΑΣΗ
ΠληροφορίεςΩς αποσπασμένη δασκάλα στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Α.Π.Θ. (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών). Υπεύθυνη μαθήματος: Β. Παπαδοπούλου
Περίοδος1996 - 1998
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΔΙ.ΜΕ.Π.Α. – Γ΄ ΦΑΣΗ
ΠληροφορίεςΩς αποσπασμένη δασκάλα στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Α.Π.Θ. (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών). Υπεύθυνη μαθήματος: Β. Παπαδοπούλου
Περίοδος1996 - 1998
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΔιδακτική της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής
ΠληροφορίεςΩς αποσπασμένη δασκάλα στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Α.Π.Θ. (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών). Υπεύθυνος μαθήματος: Σ. Δερβίσης
Περίοδος1996 - 1998
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα
Τίτλος ΜαθήματοςΤοπική Ιστορία & Ιστορία Τοπίου
ΠληροφορίεςΩς αποσπασμένη δασκάλα στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Α.Π.Θ. (εισηγήσεις και εποπτεία εργασιών). Υπεύθυνος μαθήματος: Α. Ανδρέου
Περίοδος1996 - 1997
Είδος ΜαθήματοςΕπιμορφωτικό πρόγραμμα
Τίτλος ΜαθήματοςΕπιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/μιας εκπαίδευσης στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία
ΠληροφορίεςΕπιμορφώτρια: 96 ώρες διδασκαλίας σε δασκάλους (ΠΕ 60) στα πλαίσια της Πράξης «Ε-πιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/μιας εκπαίδευσης στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Β΄ Επίπεδο) του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Κωδικός προγράμματος: 5321-1).
Περίοδος17/12/2014 – 28
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΒικτώρια Στυλιανού
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΒασιλική Μπουρμά
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΕλευθερία-Ιωάννα Ανδριανοπούλου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜαριέττα Λιανού
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2017
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΒασική και Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική έρευνα
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΕΠΕΑΕΚ II, Μέτρο 2.4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ενέργεια 2.4.2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, Κατηγορία Πράξεων 2.4.2.α. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Δράση προγράμματος: «Βασική και Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική έρευνα». Επόπτης: Α. Κυρίδης (2003 – 2005).
Έτος2003
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΜουσείο και Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΕΠΕΑΕΚ II, Μέτρο 2.4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ενέργεια 2.4.2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, Κατηγορία Πράξεων 2.4.2.α. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Δράση προγράμματος: «Μουσείο και Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Επόπτης: Δ. Μπέσσας (2003 – 2005).
Έτος2003
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΑρχειακή έρευνα, Ιστορία και Τοπική Ιστορία
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΕΠΕΑΕΚ II, Μέτρο 2.4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ενέργεια 2.4.2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, Κατηγορία Πράξεων 2.4.2.α. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Δράση προγράμματος: «Αρχειακή έρευνα, Ιστορία και Τοπική Ιστορία». Επόπτης: Κ. Φωτιάδης (2003 – 2005).
Έτος2003
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΑγωγή για το βιβλίο - Βιβλιοθήκες
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΕΠΕΑΕΚ II, Μέτρο 2.4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ενέργεια 2.4.2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, Κατηγορία Πράξεων 2.4.2.α. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Δράση προγράμματος: «Αγωγή για το βιβλίο - Βιβλιοθήκες». Επόπτης: Δ. Σουλιώτης (2003 – 2005).
Έτος2003
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΠαιδαγωγική προσέγγιση του βιβλίου ως αντικειμένου, για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Α. Π. Θ., Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς: «Παιδαγωγική προσέγγιση του βι-βλίου ως αντικειμένου, για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας». Επιστημονικά υπεύθυνος: Α. Κυρίδης. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας – Α.Π.Θ. (1999-2000).
Έτος1999
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΠρόγραμμα Σπουδών και Λειτουργικά Δεδομένα της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΕΠΕΑΕΚ, Προγράμματα Σπουδών - Συγγράμματα. Υποπρόγραμμα: «Πρόγραμμα Σπουδών και Λειτουργικά Δεδομένα της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας». Επιστημονικά υπεύθυνος: Α. Κυρίδης. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας – Α.Π.Θ. (1997-1999).
Έτος1997
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΑναλυτικό Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας και Ιστορίας Τοπίου στη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΕΠΕΑΕΚ, Προγράμματα Σπουδών - Συγγράμματα. Υποπρόγραμμα: «Αναλυτικό Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας και Ιστορίας Τοπίου στη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή». Επιστημονικώς υπεύθυνος: Ανδρέου Α. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας – Α.Π.Θ. (1997-1999).
Έτος1997
ΔράσηΒραβείο Ερευνητικού Έργου
Τίτλος"Florinano": Φιλμ με θέμα την Νανοτεχνολογία/υπερυδροφοβικότητα
Είδος Συμμετοχής1ο Πανευρωπαικό Βραβείο στο διαγωνισμό μαθητικού φιλμ για τη νανοτεχνολογία με θέμα «Let’ s talk about nano» (συνδιοργάνωση: Nanodione και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Δημοσιογράφων Επιστήμης - EUSJA, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Nanodione) στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Florinano», μία συμπαραγωγή της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας και των Δημοτικών Σχολείων Αμμοχωρίου και Βαρικού (Συμμετοχή ως Σχολική Σύμβουλος του Δημοτικού Σχολείου Βαρικού). Επιστημονικά υπεύθυνη: Α. Σπύρτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Π.Δ.Μ.
Έτος2016
ΔράσηΔιάκριση Ερευνητικού Έργου
Τίτλος"Florinano": Φιλμ με θέμα την Νανοτεχνολογία/υπερυδροφοβικότητα
Είδος ΣυμμετοχήςΤιμητική διάκριση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το 1ο Πανευρωπαικό Βραβείο στο διαγωνισμό μαθητικού φιλμ για τη νανοτεχνολογία με θέμα «Let’ s talk about nano» (συνδιοργάνωση: Nanodione και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Δημοσιογράφων Επιστήμης - EUSJA, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Nanodione) στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Florinano», μία συμπαραγωγή της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας και των Δημοτικών Σχολείων Αμμοχωρίου και Βαρικού (Συμμετοχή ως Σχολική Σύμβουλος του Δημοτικού Σχολείου Βαρικού). Επιστημονικά υπεύθυνη: Α. Σπύρτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Π.Δ.Μ.
Έτος2016
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςVisual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και το ΙΚΥ, με τη δράση:19 Φεβρουαρίου 2014: Επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό διετές πρόγραμμα Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, με θέμα εργαστηρίου: «Curriculum and Visual Arts».
Έτος2014
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςVisual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και το ΙΚΥ, με τη δράση:27 Μαρτίου 2014: Βιωματικό εργαστήριο στο Τ.Ε.Ε.Τ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τους μαθητές και τους/τις εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων Ξινού Νερού, Αετού και Λεχόβου, που συμμετείχαν στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. Σε συνεργασία με τον Χρήστο Τσώτσο, γλύπτη, Ε.Ε.ΔΙ.Π. στο Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.
Έτος2014
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςVisual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και το ΙΚΥ, με τη δράση: 4 Απριλίου 2014: Βιωματικό εργαστήριο στο Τ.Ε.Ε.Τ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τους μαθητές και τους/τις εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Αγίου Παντελεήμονα και Λεβαίας, που συμμετείχαν στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. Σε συνεργασία με τον Χρήστο Τσώτσο, γλύπτη, Ε.Ε.ΔΙ.Π. στο Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.
Έτος2014
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςVisual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και το ΙΚΥ, με τη δράση:10 Απριλίου 2014: Βιωματικό εργαστήριο στο Τ.Ε.Ε.Τ. του Πανε-πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τους μαθητές και τους/τις εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Φιλώτα, που συμμετείχαν στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. Σε συνεργασία με τον Χρήστο Τσώτσο, γλύπτη, Ε.Ε.ΔΙ.Π. στο Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.
Έτος2014
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςVisual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και το ΙΚΥ, με τη δράση: 7 – 14 Μαΐου 2014: Study visit στη Latvia (Dobele) στα πλαίσια του Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. Ι.Κ.Υ.
Έτος2014
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςVisual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και το ΙΚΥ, με τη δράση: 22 – 30 Σεπτεμβρίου 2014: Study visit στη Latvia (Dobele) στα πλαίσια του Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. Ι.Κ.Υ.
Έτος2014
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςVisual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και το ΙΚΥ, με τη δράση: 9 – 15 Μαΐου 2015: Συμμετοχή στις δράσεις του Comenius Regio (επίσκεψη Λετονικής αντιπροσωπείας), με τίτλο «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
Έτος2014
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςVisual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και το ΙΚΥ, με τη δράση: 22 Οκτωβρίου 2013: Παρακολούθηση του εργαστηρίου με θέμα: «Visual arts and Education», στα πλαίσια του Comenius Regio, με τίτλο «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
Έτος2013
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςVisual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και το ΙΚΥ, με τη δράση:27 Νοεμβρίου 2013: Παρακολούθηση του εργαστηρίου με θέμα: «Analyzing visual codes», στα πλαίσια του Comenius Regio, με τίτλο «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
Έτος2013
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςVisual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και το ΙΚΥ, με τη δράση:27 Νοεμβρίου 2013: Παρακολούθηση του εργαστηρίου με θέμα: «Approaching the art through local artists», στα πλαίσια του Comenius Regio, με τίτλο «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
Έτος2013
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςVisual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και το ΙΚΥ, με τη δράση:24 – 30 Νοεμβρίου 2013: Συμμετοχή στις δράσεις του Comenius Regio (επίσκεψη Λετονικής αντιπροσωπείας), με τίτλο «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
Έτος2013
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςPeople who changed and shaped the world
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius: «People who changed and shaped the world» (αριθμός σύμβασης: 2011-1-TR1-COM06-23969 6), που υλοποιήθηκε από το 5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας «Θ. Κάστανος» και το Ι.Κ.Υ., με τη δράση: 16 Οκτωβρίου 2012: Βιωματική δράση με τους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς του προγράμματος Comenius του 5ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας με θέμα: «Από το παλιό στο νέο».
Έτος2012
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςPeople who changed and shaped the world
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius: «People who changed and shaped the world» (αριθμός σύμβασης: 2011-1-TR1-COM06-23969 6), που υλοποιήθηκε από το 5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας «Θ. Κάστανος» και το Ι.Κ.Υ., με τη δράση:16 Οκτωβρίου 2012: Βιωματική δράση με τους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς του προγράμματος Comenius του 5ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας με θέμα: «Προσεγγίσεις του παραδοσιακού πολιτισμού της Φλώρινας», σε συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων (παράρτημα Φλώρι-νας).
Έτος2012
Μεθόριος… γραφές διαφυγής
Γκόλια Π., Κασίδου, Σ. & Τσώκας, Α. (επιμ.)., 5ο Δ. Σχ. Φλώρινας. ISBN 978-960-99205-4-4. (Και σε αγγλική μετάφραση)., , 2015
Ένα χάδι από τη Φλώρινας. Στρατιάς της Ανατολής: 1916-1918
Γκόλια Π. & Κασίδου, Σ. (επιμ.)., 5ο Δ. Σχ. Φλώρινας. ISBN 978-960-99205-2-0. (Δίγλωσσο σε ελληνικά & γαλλικά)., , 2011
Προς τον κ. Διευθυντήν Δημοτικού Σχολείου Καλογερίτσης. Μελέτη αρχειακού υλικού
Γκόλια Π. & Κασίδου, Σ. (επιμ.)., 5ο Δ. Σχ. Φλώρινας. ISBN 978-960-99205-1-3., , 2010
Αναλυτικό Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας και Ιστορίας Τοπίου στη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή.
Ανδρέου, Α. (επιμ.)., Παπαδοπούλου, Β. & Κασίδου, Σ., ΕΠΕΑΕΚ, Προγράμματα Σπουδών Συγγράμματα., , 1999
Management of the Architectural Heritage of the Historic Centre of Korça. Institutional Framework and Policies
Gavra, El., Kasidou, S. Konstantinou, Y., Balkan Studies. ISSN (print): 0005-4313. ISSN (on line): 2241-1674., 48, 81 – 108, 2013
“Nation is a non-existent notion”: Greek students determine the term “nation”
Kassidou, S., Golia, P. & Sechidis, K., Educational Research Vol. ISSN 2141-5161., 1(11), 765 – 770, 2011
The Cultural Representations of An Ethnic Identity: Aspects of Greek University Students about the Concept of Culture
Golia, P., Kassidou, S. & Kotsou, S., Procedia - Social and Behavioral Sciences. Available online at www.sciencedirect.com. ISSN 1877-0428., Volume 2, Issue 2, 3770 – 3774, 2010
The perceptions of “homeland”: Greek universities students define the term.
Vamvakidou, I., Golia, P., Kassidou, S. & Zigouri, E., Procedia - Social and Behavioral Sciences. Available online at www.sciencedirect.com. ISSN 1877-0428., Volume 2, Issue 2, 4546 – 4550, 2010
The way that Greek pupils understand the concept of “race” as a basic historical and cultural term
Kassidou, S. & Golia, P. & Sechidis, K., Procedia - Social and Behavioral Sciences. Available online at www.sciencedirect.com. ISSN 1877-0428., Volume 2, Issue 2, 4523 – 4527, 2010
The perceptions of Greek primary school pupils about national historical accounts in history school textbooks
Golia, P. & Kassidou, S., Journal of the World Universities Forum. ISSN 1835-2030, 1 (1), 11 – 22, 2008
The concept of the history of Greece: investigation of pupils’ perceptions about the content of history textbooks in the primary school
Kassidou, S. & Golia, P., International Journal of Learning. ISSN 1447-9494., 15 (1), 1 – 8, 2008
Ανάλυση των εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας διδακτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις αρχές της δεκαετίας 1970 στη Δυτική Μακεδονία
Αθανασιάδης, H., Γκόλια, Π., Κασίδου, Σ., Κυρίδης, Α. & Βαμβακίδου, Ι., Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων., 11, 63 – 77, 2007
Ευρετήριο ιστορικών όρων για τα ποιήματα του Κώστα Μόντη
Κασίδου, Σ. (τελική επεξεργασία), Γαλάνη, Α., Δαϊκόπουλος, Ι., Καραγκούνη, Γ., Κιουρτσόγλου, Α., Παντοπούλου, Μ., Προδρομίδου, Ν. & Συμεωνίδου Μ., Δελτάριο. ISSN: 1790-6709., 1, 117 – 132, 2005
What Greek primary school pupils believe about books: a pilot research
Kyridis, A., Souliotis, M., Golia, P., Kassidou, S. & Drossos, E., The International Journal of the Book. ISSN 1447-9516., 5 (1), 49 – 56, 2005
What Greek university students believe about the phenomenon of globalization
Moutsios, S., Anastasiadou, S., Kyridis, A., Golia V. & Kassidou, S., Scientific Bullentin. Series Stiintele Educatiei. Editura Universitatii Din Pitesti., 1, 9 – 30, 2005
Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στη Φλώρινα: Φωτογραφικές μαρτυρίες 1912 – 1950
Κασίδου, Σ., Εταιρία, 38/39, 24 – 52, 2004
Αναλυτικά Προγράμματα και προαιρετικές εκπαιδευτικές δράσεις. Έρευνα καταγραφής και ανάλυσης των χαρακτηριστικών των προγραμμάτων που εκπο¬νούνται στα Δημοτικά σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας
Γκόλια, Π., Ζυγούρη, Έ., Καραγιάννη, Σ., Κασίδου, Σ. & Σεχίδης, Κ., Μακεδνόν., 12, 71 – 83, 2004
Μια «ακτινογραφία» του 1904: έκθεση του Μητροπολίτη Ιωαννίκιου για την κατάσταση των πραγμάτων στην περιφέρειά του
Ανδρέου, Α., Γαλάνη, Α., Δαϊκόπουλος, Ι., Κασίδου, Σ., Κιουρτζόγλου, Α., Προδρομίδου, Α., Συμεωνίδου, Μ., Εταιρία, 37, 3 – 13, 2003
Greek Primary School Students write on the national anniversary of March 25th
Andreou, A., Kyridis, A., Vamvakidou, If., Drossos, V. & Kassidou, S., International Journal of Learning. ISSN 1447-9494., 10, 253 – 264, 2003
Η εκπαίδευση για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Το παράδειγμα της τηλεόρασης
Κυρίδης, Α. & Κασίδου, Σ., Νέα Παιδεία. ISSN 1105-4255-102., 102, 23 – 47, 2002
Μια πρόταση για το μάθημα της Ιστορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Κασίδου, Σ., Μακεδνόν, 9, 65 – 74, 2001
Αυτοαξιολόγηση, «η γραφειοκρατία στο μεγαλείο της» ή «τρόπος βελτίωσης των δομών του Σχολείου»; Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για τον θεσμό της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου
Κασίδου, Σ. & Γαλαρινιώτης, Ν., Στο Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα». Φλώρινα: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος & Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας., Φλώρινα, υπό έκδοση, 2014
Περί κληροδοτήματος Θεοδώρου Ι. Τσίρλη υπέρ του Δημοτικού Σχολείου Νεβέσκης. Μελέτη αρχειακού υλικού.
Γκόλια, Π., Κασίδου, Σ. & Λυπίτκα, Χ., Στο Κ. Φωτάδης, Σ. Ηλιάδου-Τάχου & Β. Βλασίδης (επιμ.), H Δυτική Μακεδονία: Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Θεσσαλονίκη: Παιδαγωγική Σχολή, Π.Δ.Μ. ISBN 78-960-458-514-4., Φλώρινα, 225 – 234, 2014
Το μεταναστευτικό κύμα από την περιοχή των Πρεσπών προς τις Η.Π.Α. μέσα από το αρχείο του Ellis Island (1892 – 1924)
Κασίδου, Σ. & Κωνσταντίνου, Γ., Στο Κ. Φωτάδης, Σ. Ηλιάδου-Τάχου & Β. Βλασίδης (επιμ.), H Δυτική Μακεδονία: Από την ένταξη στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Θεσσαλονίκη: Παιδαγωγική Σχολή, Π.Δ.Μ. ISBN 78-960-458-514-4., Φλώρινα, 24 – 38, 2014
The Cartographic Visualization of the Mediterranean Sea in the History Textbooks as Mean of Constructing Multiple Identities
Golia, P., Kassidou, S. & Tsioumis, K., In Al. Dagkas (éd.), Identités culturelles en Méditerranée. Colloques de la Section de linguistique et d’histoire du Département des sciences de l'éducation préscolaire de l’Université Aristote de Thessaloniki. Thessalonique: Editions épincetre. ISBN: 978-960-458-385-0., Θεσσαλονίκη, 53 – 64, 2013
Αναπαραστάσεις της γυναίκας ηρωίδας στην παιδική ζωγραφική
Βαμβακίδου, Ι., Δασκαλάκη, Ν., Γκόλια, Π., Κασίδου, Σ., Κεραμυδά, Μ., Παναγιωτίδου, Σ., Βαλσαμίδου, Λ., Στο Γρ. Πασχαλίδης, Ελ. Χοντολίδου & Ιφ. Βαμβακίδου (επιμ.), Σύνορα, Περιφέρειες, Διασπορές. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. ISBN 978-960-12-2069-7., Φλώρινα, 237 – 262, 2011
Βυζάντιο, Μεσαίωνας, Μεσαιωνικός Ελληνισμός: Από την απαξίωση στην «αυταξία»
Κασίδου, Σ., Στο Γρ. Πασχαλίδης, Ελ. Χοντολίδου & Ιφ. Βαμβακίδου (επιμ.), Σύνορα, Περιφέρειες, Διασπορές. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. ISBN 978-960-12-2069-7., Φλώρινα, 237 – 262, 2011
Ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις: εθνική ταυτότητα και ιστοριογραφική παράδοση (1900-2000)
Κασίδου, Σ. & Γκόλια, Π., Στο Κ. Δημάδης (επιμ.), Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), Δ΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Γρανάδα, 10-12 Σεπτεμβρίου 2010. Αθήνα: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών τ. Ε΄, Γρανάδα, 43 – 57, 2010
Η ελληνική ιστορία ως μάθημα του Δημοτικού Σχολείου. Διερεύνηση των επιλογών των δασκάλων της Π.Ε. ως προς τα γεγονότα/σταθμούς της σχολικής ιστορίας
Κασίδου, Σ., Γκόλια, Π. & Κουτσουπιάς, Ν., Στο Ν. Γεωργιάδης, Κ. Σαραφίδου & Π. Δεμίρογλου (επιμ.), 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΤΕΑΔ: Ο Εκπαιδευτικός και το έργο του. Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον. Δράμα: Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας, τ. Α΄. ISBN 978-960-88106-3-1 & ISBN 978-960-88106-2-4., Δράμα, 492 – 505, 2010
Γυναικείες αναπαραστάσεις στις καρτ-ποστάλ της Στρατιάς της Ανατολής
Γκόλια, Π., Κασίδου, Σ. & Κώτσου, Σ., Στο Φ. Τολούδη (επιμ.), Πρακτικά του Λ΄ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, 265 – 281, 2010
Ο λόγος Ελλήνων φοιτητών/τριών για τον πολιτισμό
Κασίδου, Σ., Γκόλια, Π. & Ζυγούρη, Ε., Στο Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 28 - 31 Μαΐου 2009, Αθήνα, υπό έκδοση, 2009
Σκιαγράφηση των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων μέσα από τη μελέτη των μαθητολογίων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών των ετών 1914 - 1919 και 1925 - 1929
Κασίδου, Σ. & Σεχίδης, Κ., Στο Πρακτικά του 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου για τα Γρεβενά «Ιστορία – Τέχνη – Πολιτισμός»., Γρεβενά, υπό έκδοση, 2009
«Το μουσείο είναι σχολείο». Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα μουσεία και την εκπαιδευτική τους αξιοποίηση
Ανδρέου, Α., Κασίδου, Σ., Κυρίδης, Α. & Τσακιρίδου, Ε., Στο Α. Μπούνια, Ν. Νικονάνου & Μ. Οικονόμου (επιμ.), Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Διαχείριση-Εκπαίδευση-Επικοινωνία. Αθήνα: Π.Α., Τ.Π.Π.Ε. ISBN 978-960-471-001-0., Μυτιλήνη, 313 – 322, 2008
Τοπικές ηρωίδες πρότυπα «για όλα τα κορίτσια». Έμφυλες αναπαραστάσεις των μαθητών μέσα από κείμενά τους για την Τοπική Ιστορία.
Ανδρέου, Α., Ζάγκος, Χ., Ηλιάδου –Τάχου, Σ. & Κασίδου, Σ., Στο Γ. Καψάλης & Α. Κατσίκης (επιμ.), Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας. Ηλεκτρονική παρουσίαση των Πρακτικών του Συνεδρίου. Ιωάννινα 17-20 Μαΐου 2007. Ιωάννινα: Π.Ι., Σ.Ε.Α., Ιωάννινα, σε μορφή CD, 2007
Εκθέσεις Υπηρεσιακής Ικανότητος Διδακτικού Προσωπικού Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νεστορίου (1971-1973)
Κασίδου, Σ., Γκόλια, Π., Κυρίδης, Α. & Βαμβακίδου, Ι., Στο Β. Χατζηθεοδωρίδης, Ν. Γεωργιάδης & Π. Δεμίρογλου (επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου: Θεωρητικές και Ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Δράμα: Ε.Ε.Α.Δ., Δράμα, 166 – 181, 2006
Σχολική Ιστορία: Ιστοριογραφικές κατασκευές και συλλογικοί μύθοι. Το παράδειγμα των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου.
Κασίδου, Σ., Στο Ηλεκτρονική παρουσίαση των Πρακτικών του 1ο Πανελληνίου Συνεδρίου με τίτλο: Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στην εκ-παίδευση. Φλώρινα: Π.Δ.Μ. http://www.nured.uowm.gr/pg/index.php?%........htm., Φλώρινα, Στο διαδίκτυ, 2005
Local History and Image in the Fair of Amyntaio: Readings and Captures of Photographic Attestations.
Andreou, A., Vamvakidou, I. & Kassidou, S., In M. Melas (ed.), 1st International Congress on Greek Civilization: The Public Festival: A Diachronic Glimpse at Its Socio-Economic & Political Role. Soufli, 17 – 20 November 2005. U.K.: Cambridge Scholars Publishing, Σουφλί, υπό δημοσίευ, 2005
Όψεις της οθωμανικής και μετα-οθωμανικής Φλώρινας από τις γαλλικές καρτ-ποστάλ.
Ανδρέου, A., Γκόλια, Π., Δαϊκόπουλος, Ι., Καββαδά, Α., Κασίδου, Σ., Στο: Α. Ανδρέου (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Φλώρινα 1912-2002. Ιστορία και Πολιτισμός». Φλώρινα: Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας & Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (Α.Π.Θ.), Φλώρινα, 55 – 74, 2004
The Contribution of Environmental Education to the peaceful Co-existence and Cooperation between People. A record and analysis of the views of teachers in Primary Education
Golia, P., Daikopoulos, I., Zigouri, E. & Kasidou, S., In N. Terzis (ed). Intercultural education in the Balkan countries. Thessaloniki: Kyriakidis Brothers s.a. ISBN 960-343-763-8., Οχρίδα, 327 – 344, 2004
Είπε ο δάσκαλος: «Το Θάρρος και η Ανδρεία των Προγόνων μας ας γίνουν οι οδηγοί που θα κατευθύνουν τις πράξεις μας» και λίγοι κατάλαβαν ποιους εννοούσε. Μελέτη του επετειακού λόγου των δασκάλων για την 25η Μαρτίου.
Ανδρέου, Α., Βαμβακίδου, Ι., Γκόλια, Π., Δαϊκόπουλος, Ι., Ζυγούρη, Ε., Κασίδου, Σ., Κυρίδης, Α., Στο Ε. Τρέσσου & Σ. Μητακίδου (επιμ.), Οι εκπαιδευτικοί μιλούν στους εκπαιδευτικούς για τις εμπειρίες τους. Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. ISBN 960-374-252-X., Θεσσαλονίκη, 35 – 45, 2003
Η παιδική ηλικία στο Ανθολόγιο της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού.
Γκόλια, Π., Κασίδου, Σ., Δαϊκόπουλος, Γ. & Παπαδοπούλου, Β., Στο Ν. Ζούκης & Θ. Μητάκος (επιμ.), Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα. Ηλεκτρονική παρουσίαση των Πρακτικών του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου. Αθήνα 7-9 Νοεμβρίου 2002. Αθήνα: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. http://www.pee.gr/e_athena/meros_c.htm, Αθήνα, Στο διαδίκτυ, 2002
«Ας μπούμε στη σειρά…» Παρουσίαση διδακτικού υλικού με θεματική «τακτικά αριθμητικά».
Κασίδου, Σ. & Γκόλια, Π., Στο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως Δεύτερη και Ξένη γλώσσα. 4ο Διεθνές Συνέδριο Πάτρα, 28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου. Πρακτικά. Πάτρα: Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών. ISBN 960-8206-15-4., Πάτρα, ΙΙΙ, 169 – 1, 2002
Όταν ο διεθνισμός σκοντάφτει στο γείτονα - εχθρό. Κοινωνιολογικές και γλωσσολογικές προσεγγίσεις του λόγου των μαθητών του Λυκείου για τους Τούρκους και διδακτικές προτάσεις
Κυρίδης, Α., Ντίνας, Κ., Δρόσος, Β., Κασίδου Σ. & Γαλάνη, Α., Στο Ν. Ζούκης & Θ. Μητάκος (επιμ.), Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση. Ηλεκτρονική παρουσίαση των Πρακτικών του Ι΄ Διεθνούς Συνεδρίου. Ναύπλιο 8, 9, 10 Νοεμβρίου 2001. Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. http://www.pee.gr/pr_syn/s_nay/c/3/mer_g_th_en_3/kiridis_kai_alloi.htm, Ναύπλιο, το διαδίκτυο, 2001
Διδακτήρια Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλωρίνης (1918 - 1923): η περίπτωση της περιοχής των Πρεσπών
Γαβρά, Ελ. & Κασίδου Σ., Στο Α. Αρβανίτης, Π. Λαφαζάνη, Σ. Μπάσμπας, Μ. Παπαδοπούλου, Ι. Παρασχάκης & Δ. Ρωσσικόπουλος (επιμ.), Χαρτογραφίες Νου, Ψυχής και Γνώσης. Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Μύρωνα Μυρίδη. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ., , 681 – 697, 2015
Ευρετήριο ιστορικών όρων για τα ποιήματα του Κώστα Μόντη
Κασίδου, Σ., Στο Κ. Νικολαΐδης (επιμ.), Κώστας Μόντης (1914-2004). Ο περιπατητής του ουρανού. Λευκωσία: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού. ISBN 978-9963-0-0121-7., , 191 – 218, 2008
«Η Ιστορία είναι ένα χαζό βαρετό και ηλίθιο μάθημα, γεμάτο ονόματα και χρονολογίες»: Το περιεχόμενο της έννοιας «Ιστορία» μέσα από το γραπτό λόγο των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κασίδου, Σ., Στο Α. Ανδρέου (επιμ.), Η διδακτική της ιστορίας στην Ελλάδα και η έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια. Αθήνα: Μεταίχμιο. ISBN 978-960-455-307-5., , 511 – 547, 2008
Κώδιξ πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελληνικής Ορθοδόξου Αντιπροσωπείας της πόλεως Φλωρίνης 1907 – 1926
Ανδρέου, Α., Ηλιάδου –Τάχου, Σ. & Κασίδου, Σ., Στο Μ. Σουλιώτης (επιμ.), Necati Cumali (1921 - 2001). Ένας Τούρκος συγγραφέας από τη Φλώρινα. Φλώρινα: Βιβλιολογείον. ISBN 978-960-8396-50-0., , 53 – 64, 2008
Εκθέσεις Υπηρεσιακής Ικανότητος Διδακτικού Προσωπικού Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νεστορίου (1971-1973)
Κασίδου, Σ., Γκόλια, Π., Κυρίδης, Α. & Βαμβακίδου, Ι., Στο Μ. Σουλιώτης (επιμ.), Όψεις της Δυτικής Μακεδονίας. Φλώρινα: Βιβλιολογείον. ISBN 978-960-89650-1-0 [αναδημοσίευση]., , 329 – 346, 2006
Από το Ρένκιοϊ στο Οφρύνιο: εκπαιδευτικά ζητήματα.
Κασίδου, Σ., Στο Α. Ανδρέου (επιμ.), Η καθ’ ημάς Ανατολή. Αφιερωματικός τόμος στον Κωνσταντίνο Δεληκωνσταντή. Φλώρινα: Α.Π.Θ., Π.Δ.Μ., Π.Σ. Φλώρινας, Τ.Β.Σ., , 337 – 350, 2005
Όταν ο «άλλος» είναι σχεδόν ανύπαρκτος και γίνεται «δικός μας»
Ανδρέου, Α., Γκόλια, Π. & Κασίδου, Σ., Στο Α. Κυρίδης & Α. Ανδρέου (επιμ.), Όψεις της ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg. ISBN 960-01-1049-2., , 23 – 50, 2004
Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου των δασκάλων.
Γαλάνη, Α., Δαϊκόπουλος, Γ., Κασίδου, Σ., Παντοπούλου, Μ., Τσακι-ρίδου, Ε., Στο: Α. Κυρίδης & Ε. Μαυρικάκη (επιμ.). Η Περιβαλλοντική Εκπαί-δευση στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο, Έρευνα Πεδίου. Αθήνα: Τυπω-θήτω Γ. Δαρδανός. ISBN 960-402-118-4., , 177 – 192, 2003
Ανάλυση περιεχομένου των κειμένων των εκπαιδευτικών
Γαλάνη, Α., Δαϊκόπουλος, Γ., Κασίδου, Σ., Παντοπούλου, Μ., Στο: Α. Κυρίδης & Ε. Μαυρικάκη (επιμ.). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο, Έρευνα Πεδίου. Αθήνα: Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός. ISBN 960-402-118-4., , 193 – 236, 2003
Καινούργιο κρασί σε παλιό ασκί; Έρευνα καταγραφής των μεταβολών στις γλωσσικές ασκήσεις του Δημοτικού Σχολείου
Δαϊκόπουλος, Ι., Κασίδου, Σ. & Ντίνας, Κ., Στο Η Γλώσσα και η Διδασκαλία της. Αφιερωματικός τόμος. Φλώρινα: Βιβλιολογείον, , 45 – 62, 2003
Ιστορία ή παραμύθι; Τα όρια της ιστορικής και μυθοπλαστικής αφήγησης στα κείμενα των μαθητών: Θεματική ανάλυση.
Ανδρέου, Α., Βαμβακίδου, Ι., Κασίδου, Σ., Στο Α. Ευκλείδη, Μ. Τζουριάδου & Α. Λεονταρή (επιμ.), Ψυχολογία και Εκπαίδευση. Επιστημονική Επετηρίδα της Ψ.Ε.Β.Ε., Ι. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. ISBN 960-406-585-8., Ι, 273 – 290, 2003
Δάσκαλοι «φρενοπαθείς» και διδασκαλίες «κωμωδίες». Η αξιολόγηση των δασκάλων και των διδασκαλισσών της εκπαιδευτικής πε¬ριοχής της Φλώρινας από τους Επιθεωρητές Δημοτικής Εκπαίδευσης (1926-1967).
Γκόλια, Π., Ηλιάδου – Τάχου, Σ., Κασίδου, Σ., Κυρίδης, Α. & Φωτιάδης, Κ., Επιστημονική Επετηρίδα του Π.Τ.Δ.Ε. Ιωαννίνων., 18, 7 – 50, 2003

© 2020 eetf.uowm.gr