Μαμάτσιος Γεώργιος

ΠΔ 407

E-mail:
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Εσχ.2λ Εφαρμοσμένο Εργαστήριο - Αγιογραφία
Ο Γεώργιος Μαμάτσιος γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1967. Σπούδασε Αγιογραφία στην Αδελφότητα Δανιηλαίων του Αγίου Όρους, λαμβάνοντας πιστοποιητικό εξειδίκευσης. Είναι κάτοχος πτυχίου Θεολογίας του Α.Π.Θ., πτυχίου Βυζαντινής Μουσικής και διπλώματος Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού.  Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από το ΕΑΠ έχει τίτλο: «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία». Έχει λάβει το Certificate Byzantine Hagiography Level 5 από το  Gatehouse Awards, καθώς και  πιστοποιητικό επιμόρφωσης  από το πρόγραμμα  «Αγιογραφία» (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2). Δραστηριοποιείται ως αγιογράφος από το 1987 έως και σήμερα.  Έχει αγιογραφήσει  ναούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό (τοιχογραφίες και φορητές εικόνες), συμμετέχει σε  ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, είναι εκπαιδευτής σε workshop αγιογραφίας και δίδαξε σε σεμινάρια ΚΕΚ, ΙΝΕ,ΓΕΣΕΕ για «Συντήρηση εικόνων-τέμπλων και εκκλησιαστικών μνημείων». Δημοσίευσε άρθρα αγιογραφικού περιεχομένου σε τοπικές εφημερίδες. Δίδαξε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 2002 και διετέλεσε  διευθυντής  στο Μουσικό Σχολείο  Πτολεμαΐδας. Από το 2019 έως σήμερα διδάσκει  το εργαστηριακό μάθημα  «Εφαρμοσμένη Αγιογραφία» στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  (Φλώρινα). Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγιογράφων.

© 2020 eetf.uowm.gr