Τριανταφύλλου Μαρίνα

ΠΔ 407

E-mail: aff00219@uowm.gr
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
ΑΓλ.1Αγγλικά Ι
ΑΓλ.3Αγγλικά ΙΙΙ
Η Τριανταφύλλου Μαρίνα αποφοίτησε με «Άριστα» από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών της στο ίδιο Πανεπιστήμιο επίσης με βαθμό «Άριστα». Εξειδικεύτηκε στον τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, με κατεύθυνση την Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας. Αμέσως μετά το πέρας των σπουδών της ξεκίνησε να διδάσκει Αγγλική Ορολογία στα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα αποτελέσματα της έρευνάς της σχετικά με την Eπίδραση της μεθόδου CLIL στην εκμάθηση λεξιλογίου και την εργαζόμενη μνήμη παρουσιάστηκαν σε διεθνές συνέδριο με σύστημα κριτών και πρακτικά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μεθοδολογία διδασκαλίας εξειδικευμένης ορολογίας στην Αγγλική γλώσσα, τη διγλωσσία, και την εργαζόμενη μνήμη.

© 2020 eetf.uowm.gr