Τσώτσος Χρήστος

ΕΕΠ

Γνωστικό Αντικείμενο: Διδασκαλία της Γλυπτικής
ΦΕΚ: 379/21-05-2009
Τηλέφωνο: 2385055240
E-mail: xtsotsos@uowm.gr
Γεννήθηκε στην Φλώρινα το 1965. Σπούδασε γλυπτική στη ΑΣΚΤ Αθήνας στο εργαστήρι του Γ. Λάππα (1988-1994) από όπου αποφοίτησε με άριστα. Έχει κάνει τρεις  ατομικές εκθέσεις, και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές. Ζει και εργάζεται στην Φλώρινα.
Είδος ΜαθήματοςΔιδασκαλία σε δομή διά βίου μάθησης
Τίτλος ΜαθήματοςΖωγραφική & Σχέδιο
ΠληροφορίεςΤμήμα ζωγραφικής του Σωματείου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών "ΛΥΓΚΗΣΤΕΣ" Φλώρινα
Περίοδος2018 - σήμερα
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα – Δ΄ Εξάμηνο Εαρινό εξάμηνο, 10 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΓλυπτική (κατεύθυνση)
ΠληροφορίεςΕ.Ε.Π. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Περίοδος2016 - σήμερα
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα – Α΄, Γ΄, Β΄ & Δ΄ Εξάμηνο Χειμερινό & εαρινό εξάμηνο, 6 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΕργαστήριο Γλυπτικής
ΠληροφορίεςΕ.Ε.Π. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Περίοδος2014 - σήμερα
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα - Ζ΄ Εξάμηνο Χειμερινό εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΔι.Με.Π.Α. Ι
ΠληροφορίεςΕ.Ε.ΔΙ.Π. Ι (ακαδημαϊκά έτη: 2013 – 2014, 2014 – 2015 & 2015 – 2016) Σε συνεργασία με τους: Δ. Μπέσσα, Καθηγητή, Π.Τ.Δ.Ε., Π.Δ.Μ. (2013 – 2014), Κ. Δημητριάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Π.Δ.Μ. (2014 – 2015 & 2015 – 2016), Θ. Ζωγράφο, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ. & Σ. Λιούκρα, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Περίοδος2013 - 2016
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα - Δ΄ Εξάμηνο Εαρινό εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΔιδακτική των Εικαστικών Τεχνών
ΠληροφορίεςΕ.Ε.ΔΙ.Π. Ι (ακαδημαϊκά έτη: 2013 – 2014, 2014 – 2015 & 2015 – 2016) Σε συνεργασία με τους: Δ. Μπέσσα, Καθηγητή, Π.Τ.Δ.Ε., Π.Δ.Μ. (2013 – 2014), Κ. Δημητριάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Π.Δ.Μ. (2014 – 2015 & 2015 – 2016), Θ. Ζωγράφο, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ. & Σ. Λιούκρα, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Περίοδος2013 - 2016
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα - Η΄ Εξάμηνο Εαρινό εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΔι.Με.Π.Α. ΙΙ
ΠληροφορίεςΕ.Ε.ΔΙ.Π. Ι (ακαδημαϊκά έτη: 2013 – 2014, 2014 – 2015 & 2015 – 2016) Σε συνεργασία με τους: Δ. Μπέσσα, Καθηγητή, Π.Τ.Δ.Ε., Π.Δ.Μ. (2013 – 2014), Κ. Δημητριάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Π.Δ.Μ. (2014 – 2015 & 2015 – 2016), Θ. Ζωγράφο, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ. & Σ. Λιούκρα, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Περίοδος2013 - 2016
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό – Γ΄, Ε΄ & Ζ΄ Εξάμηνο Χειμερινό εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΑνάγλυφο – τεχνικές εικαστικών
ΠληροφορίεςΕ.Ε.ΔΙ.Π. Ι (ακαδημαϊκό έτος: 2013 – 2014) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Περίοδος2013 - 2014
Είδος ΜαθήματοςΔιδασκαλία σε δομή διά βίου μάθησης
Τίτλος ΜαθήματοςΖωγραφική & Σχέδιο
ΠληροφορίεςΤμήμα ζωγραφικής του Λυκείου των Ελληνίδων, Παράρτημα Φλώρινας
Περίοδος2010 - 2018
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα – Α΄, Γ΄, Β΄ & Δ΄ Εξάμηνο Χειμερινό & εαρινό εξάμηνο, 6 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΕργαστήριο Γλυπτικής
ΠληροφορίεςΕ.Ε.ΔΙ.Π. Ι Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Περίοδος2009 - 2014
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα – Α΄, Γ΄, Β΄ & Δ΄ Εξάμηνο Χειμερινό & εαρινό εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΕργαστήριο Γλυπτικής
ΠληροφορίεςΛέκτορας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2007 – 2008 & 2008 – 2009) Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Περίοδος2007 - 2009
Είδος ΜαθήματοςΔιδασκαλία σε δομή διά βίου μάθησης
Τίτλος ΜαθήματοςΕλεύθερο σχέδιο
ΠληροφορίεςΕικαστικό Εργαστήριο της Στέγης Φιλότεχνων Φλώρινας
Περίοδος2007
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό - Υποχρεωτικό μάθημα – Α΄, Γ΄, Β΄ & Δ΄ Εξάμηνο Χειμερινό & εαρινό εξάμηνο, 6 ώρες εβδομαδιαίως
Τίτλος ΜαθήματοςΕργαστήριο Γλυπτικής
ΠληροφορίεςΩς αποσπασμένος εκπαιδευτικός από τη Δευτεροβάθμια Εκπαί-δευση (2006 – 2007) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Περίοδος2006 - 2007
Είδος ΜαθήματοςΔιδασκαλία σε δομή διά βίου μάθησης
Τίτλος ΜαθήματοςΖωγραφική & Σχέδιο
ΠληροφορίεςΕικαστικό Εργαστήρι του Δήμου Κοζάνης
Περίοδος1996 - 1999
Είδος ΜαθήματοςΔιδασκαλία σε δομή διά βίου μάθησης
Τίτλος ΜαθήματοςΣχέδιο υφάσματος – Χρώμα
ΠληροφορίεςΙ.Ε.Κ. Φλώρινας
Περίοδος1995 - 1998
Είδος ΜαθήματοςΔιδασκαλία σε δομή διά βίου μάθησης
Τίτλος ΜαθήματοςΣχέδιο Χρώμα
ΠληροφορίεςΙ.Ε.Κ. Φλώρινας
Περίοδος1995 - 1998
Είδος ΜαθήματοςΔιδασκαλία σε δομή διά βίου μάθησης
Τίτλος ΜαθήματοςΕικαστικές Τέχνες
ΠληροφορίεςΕικαστικό Εργαστήρι του Δήμου Κοζάνης
Περίοδος1995 - 1998
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΙωάννα Νικολακοπούλου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2019
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΓεώργιος Ακαρέπης
Είδος ΣυμμετοχήςΔ΄ Βαθμολογητής
Έτος2018
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΕλένη Γούλιου
Είδος ΣυμμετοχήςΔ΄ Βαθμολογητής
Έτος2018
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΓεώργιος Λιόγγος
Είδος ΣυμμετοχήςΔ΄ Βαθμολογητής
Έτος2018
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑικατερίνη Μιχάλαρου
Είδος ΣυμμετοχήςΔ΄ Βαθμολογητής
Έτος2018
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑθανάσιος Μπαμπάνης
Είδος ΣυμμετοχήςΔ΄ Βαθμολογητής
Έτος2018
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιονύσιος Μπαμπάνης
Είδος ΣυμμετοχήςΔ΄ Βαθμολογητής
Έτος2018
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑντώνιος Παππάς
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΓεωργία Αλεξίου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2015
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςComenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository»
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και το ΙΚΥ, με τη δράση:6 Φεβρουαρίου 2014: Βιωματικό εργαστήριο στο Τ.Ε.Ε.Τ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τους μαθητές και τους/τις εκπαιδευτικούς των Γ΄ και Δ΄ τάξεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, που συμμετείχαν στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
Έτος2014
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςComenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository»
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και το ΙΚΥ, με τη δράση: 19 Φεβρουαρίου 2014: Επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό διετές πρόγραμμα Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, με θέμα εργαστηρίου: «Curriculum and Visual Arts». Βιωματικό εργαστήριο με θέμα Κατασκευή τρισδιάστατων αντικειμένων με απλά υλικά για εικαστική και διακοσμητική χρήση.
Έτος2014
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςComenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository»
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και το ΙΚΥ, με τη δράση: 27 Μαρτίου 2014: Βιωματικό εργαστήριο στο Τ.Ε.Ε.Τ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τους μαθητές και τους/τις εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων Ξινού Νερού, Αετού και Λεχόβου, που συμμετείχαν στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. Σε συνεργασία με τη Στέλλα Κασίδου, Σχολική Σύμβουλο της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π. Ε., Φλώρινας.
Έτος2014
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςComenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository»
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και το ΙΚΥ, με τη δράση: 4 Απριλίου 2014: Βιωματικό εργαστήριο στο Τ.Ε.Ε.Τ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τους μαθητές και τους/τις εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Αγίου Παντελεήμονα και Λεβαίας, που συμμετείχαν στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. Σε συνεργασία με τη Στέλλα Κασίδου, Σχολική Σύμβουλο της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π. Ε., Φλώρινας.
Έτος2014
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςComenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository»
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και το ΙΚΥ, με τη δράση: 10 Απριλίου 2014: Βιωματικό εργαστήριο στο Τ.Ε.Ε.Τ. του Πανε-πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τους μαθητές και τους/τις εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Φιλώτα, που συμμετείχαν στο Comenius Regio: «Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository» (αριθμός σύμβασης: 2013-1-GR1-COM13-15123-1), που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. Σε συνεργασία με τη Στέλλα Κασίδου, Σχολική Σύμβουλο της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π. Ε., Φλώρινας.
Έτος2014
ΔράσηΒραβείο Ερευνητικού Έργου
Τίτλος1ο βραβείο
Είδος Συμμετοχής1ο βραβείο καλύτερης παρουσίασης στα πλαίσια του συνεδρίου «polis» της Ε.Ν.Α.Ε., Δ.Ε.Θ. (2007, παρουσίαση πέντε γλυπτικών έρ-γων με θέμα Χορευτές, υλικό: σύρμα, ύψος: 105 εκ.).
Έτος2007
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςΔιεύρυνση της Ευέλικτης Ζώνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Είδος ΣυμμετοχήςΣυμμετοχή στην εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος «Διεύρυνση της Ευέλικτης Ζώνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», το οποίο διεξήχθη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το σχολικό έτος 2003- 2004.
Έτος2004
ΔράσηΔιάκριση Ερευνητικού Έργου
ΤίτλοςΥποτροφία
Είδος ΣυμμετοχήςΥπότροφος του Ι.Κ.Υ. για το πέμπτο έτος σπουδών στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας
Έτος1993
ΔράσηΔιάκριση Ερευνητικού Έργου
ΤίτλοςΥποτροφία
Είδος ΣυμμετοχήςΥπότροφος του Ι.Κ.Υ. για το τέταρτο έτος σπουδών στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας
Έτος1992
ΔράσηΔιάκριση Ερευνητικού Έργου
ΤίτλοςΥποτροφία
Είδος ΣυμμετοχήςΥπότροφος του Ι.Κ.Υ. για το τρίτο έτος σπουδών στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας
Έτος1991
ΔράσηΔιάκριση Ερευνητικού Έργου
ΤίτλοςΥποτροφία
Είδος ΣυμμετοχήςΥπότροφος του Ι.Κ.Υ. για το δεύτερο έτος σπουδών στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας
Έτος1990
ΔράσηΔιάκριση Ερευνητικού Έργου
ΤίτλοςΥποτροφία
Είδος ΣυμμετοχήςΥπότροφος του Ι.Κ.Υ. για το πρώτο έτος σπουδών στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας
Έτος1989
ΔράσηΒραβείο Ερευνητικού Έργου
Τίτλος1ο Πανελλήνιο βραβείο ζωγραφικής
Είδος Συμμετοχής1ο Πανελλήνιο βραβείο ζωγραφικής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας των Σχολείων, Βράβευση στο Βερολίνο, 1ο Βραβείο (1984) (έργο ζωγραφικής με κάρβουνο, 28 × 38).
Έτος1984
ΔράσηΑτομικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΑπέκφρασις
ΠεριοχήΠινακοθήκης Φλωρινιωτών Ζωγράφων «Στέφανου & Βασιλικής Γώγου», Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Φλώρινα
Έτος2018
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΣχεδιασμός και δημιουργία αναμνηστικών για τον Α.Π.Σ. Φλώρινας SHOGUN
Περιοχή
Έτος2017
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΣχεδιασμός και δημιουργία μικρογραφίας οπλοστατών για τον Α.Π.Σ. Φλώρινας SHOGUN
Περιοχή
Έτος2017
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΣχεδιασμός και δημιουργία γραμματοκιβωτίου για τον Α.Π.Σ. Φλώρινας SHOGUN
Περιοχή
Έτος2017
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΑτομικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςKARESANSUI – Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ
ΠεριοχήΦλώρινα Αίθουσα Πινακοθήκης Φλωρινιωτών Ζωγράφων «Στέφανου & Βασιλικής Γώγου», Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».
Έτος2016
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΈργα σε δημόσιους χώρους
ΤίτλοςΘεόδωρος Κάστανος (κεφάλι)
Περιοχή5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Θεόδωρος Κάστανος
Έτος2016
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΣχεδιασμός και δημιουργία μήτρας για την τύπωση του λογότυπου του Α.Π.Σ. Φλώρινας SHOGUN (χαρακτικό έργο)
Περιοχή
Έτος2016
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΕπιμέλειες εκθέσεων
ΤίτλοςΕτήσια έκθεση του Τμήματος Ζωγραφικής, του Λυκείου των Ελληνίδων, Παράρτημα Φλώρινας
ΠεριοχήΦλώρινα
Έτος2016
ΔΗμιουργοί
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΠεριοχήΦλώρινα. Αίθουσα Πινακοθήκης Φλωρινιωτών Ζωγράφων «Στέφανου & Βα-σιλικής Γώγου», Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Έτος2015
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΈργα σε δημόσιους χώρους
ΤίτλοςΘέμης Μηλώσης (κεφάλι)
ΠεριοχήΙδιωτική συλλογή Ρήνας Μηλώση
Έτος2015
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΈργα σε δημόσιους χώρους
ΤίτλοςΙαπωνική περικεφαλαία
ΠεριοχήΙδιωτική συλλογή Α.Π.Σ. Φλώρινας SHOGUN
Έτος2015
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΈργα σε δημόσιους χώρους
ΤίτλοςΔελφίνια
ΠεριοχήΙδιωτική συλλογή
Έτος2015
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΣχεδιασμός και δημιουργία αναμνηστικών για τον Α.Π.Σ. Φλώρινας SHOGUN
Περιοχή
Έτος2015
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΣχεδιασμός και δημιουργία πινακίδας για το τυπογραφείο της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Περιοχή
Έτος2015
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΣχεδιασμός και δημιουργία αναμνηστικού συμμετοχής για το Florina Bike Challenge 2015
Περιοχή
Έτος2015
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΕπιμέλειες εκθέσεων
ΤίτλοςΕτήσια έκθεση του Τμήματος Ζωγραφικής, του Λυκείου των Ελληνίδων, Παράρτημα Φλώρινας
ΠεριοχήΦλώρινα
Έτος2015
ΔΗμιουργοί
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ: «ΦΛΩΡΙΝΑ – ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ»
ΠεριοχήΦλώρινα. Αίθουσα Πινακοθήκης Φλωρινιωτών Ζωγράφων «Στέφανου & Βα-σιλικής Γώγου», Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Έτος2014
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΝΕΟ ΕΡΕΙΠΙΟ
ΠεριοχήΑθήνα. Γκαλερί Ζουμπουλάκη
Έτος2014
ΔΗμιουργοίΧάρης Κοντοσφύρης, Μανόλης Ρωμαντζής, Χρήστος Τσώτσος
ΔράσηΈργα σε δημόσιους χώρους
ΤίτλοςΜίμης Σουλιώτης (μπούστο)
ΠεριοχήΚτίριο Παιδαγωγικής Σχολής του Π.Δ.Μ. (Φλώρινα) και στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα»
Έτος2014
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΑνδρικός κορμός
ΠεριοχήΤο έργο χρησιμοποιήθηκε στη βασική σύνθεση για τις κατατακτήριες ε-ξετάσεις στο Τ.Ε.Ε.Τ., της Σ.Κ.Τ., του Π.Δ.Μ., κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015
Έτος2014
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΚεφάλι II (κεφάλι)
ΠεριοχήΤο έργο χρησιμοποιήθηκε στη βασική σύνθεση για τις εισαγωγικές εξε-τάσεις στο Τ.Ε.Ε.Τ., της Σ.Κ.Τ., του Π.Δ.Μ., κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015
Έτος2014
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΣχεδιασμός και δημιουργία ημερολογίων για τον Α.Π.Σ. Φλώρινας SHOGUN (χαρακτικό έργο)
Περιοχή
Έτος2014
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΣχεδιασμός και δημιουργία βάθρου για το Florina Bike Challenge
Περιοχή
Έτος2014
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΕπιμέλειες εκθέσεων
ΤίτλοςΕτήσια έκθεση του Τμήματος Ζωγραφικής, του Λυκείου των Ελληνίδων, Παράρτημα Φλώρινας
ΠεριοχήΦλώρινα
Έτος2014
ΔΗμιουργοί
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΠεριοχήΦλώρινα. Αίθουσα Πινακοθήκης Φλωρινιωτών Ζωγράφων «Στέφανου & Βασιλικής Γώγου», Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Έτος2013
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ
ΠεριοχήΑλεξάνδρεια (Αίγυπτος) Αίθουσα τέχνης της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας
Έτος2013
ΔΗμιουργοίΧάρης Κοντοσφύρης, Θωμάς Μακινατζής, Χρήστος Τσώτσος
ΔράσηΈργα σε δημόσιους χώρους
ΤίτλοςΑϊκίντο
ΠεριοχήΙδιωτική συλλογή Α.Π.Σ. Φλώρινας SHOGUN
Έτος2013
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΈργα σε δημόσιους χώρους
ΤίτλοςΕλευθέριος Βενιζέλος (μπούστο)
ΠεριοχήΠλατεία Μ. Αλεξάνδρου, στην είσοδο της πόλης της Φλώρινας.
Έτος2013
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΣχεδιασμός και δημιουργία ημερολογίων για τον Α.Π.Σ. Φλώρινας SHOGUN (χαρακτικό έργο)
Περιοχή
Έτος2013
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΔιακόσμηση του Α.Π.Σ. Φλώρινας SHOGUN (ζωγραφικά έργα - τοιχογρα-φίες)
Περιοχή
Έτος2013
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΣχεδιασμός εξώφυλλου για το βιβλίο του Χ. Ναούμ, Αυγουστιάτικο Φεγ-γάρι - Ποιήματα
Περιοχή
Έτος2013
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΕπιμέλειες εκθέσεων
ΤίτλοςΕτήσια έκθεση του Τμήματος Ζωγραφικής, του Λυκείου των Ελληνίδων, Παράρτημα Φλώρινας
ΠεριοχήΦλώρινα
Έτος2013
ΔΗμιουργοί
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΔημιουργία σκηνικών
ΠεριοχήΔημιουργία σκηνικών για την παράσταση του θεατρικού έργου Η Πεντάμορφη και το Τέρας, του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατά-στασης Φλώρινας (ΚΕΚΥΚΑμεΑ Φλώρινας) (ζωγραφικό έργο, διαστάσεις 20 × 3 μ.).
Έτος2013
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΠεριοχήΦλώρινα. Αίθουσα Πινακοθήκης Φλωρινιωτών Ζωγράφων «Στέφανου & Βασιλικής Γώγου», Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Έτος2012
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠεριοχήΦλώρινα. Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας. Διοργάνωση: Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Στέγη Φιλοτέχνων) Φλώρινας, Αίθουσα Τέχνης «Καπλανών 5» & Δήμος Φλώρινας
Έτος2012
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ
ΠεριοχήΘεσσαλονίκη. Myrό Gallery
Έτος2012
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΈργα σε δημόσιους χώρους
ΤίτλοςΓυναικεία γυμνά
ΠεριοχήΙδιωτική συλλογή
Έτος2012
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΣχεδιασμός και δημιουργία ημερολογίων για τον Α.Π.Σ. Φλώρινας SHOGUN (χαρακτικό έργο)
Περιοχή
Έτος2012
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΕπιμέλειες εκθέσεων
ΤίτλοςΕτήσια έκθεση του Τμήματος Ζωγραφικής, του Λυκείου των Ελληνίδων, Παράρτημα Φλώρινας
ΠεριοχήΦλώρινα
Έτος2012
ΔΗμιουργοί
ΔράσηΑτομικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΓΛΥΠΤΙΚΗ «ΚΙΝΗΣΕΙΣ»
ΠεριοχήΦλώρινα Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας
Έτος2011
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΙΚΟΝΑ – ΜΟΡΦΗ
ΠεριοχήΘεσσαλονίκη. Myrό Gallery
Έτος2011
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΠεριοχήΦλώρινα. Αίθουσα Πινακοθήκης Φλωρινιωτών Ζωγράφων «Στέφανου & Βασιλικής Γώγου», Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Έτος2011
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΠεριοχήΑθήνα. Γκαλερί «Καπλανών 5»
Έτος2011
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΕπιμέλειες εκθέσεων
ΤίτλοςΕτήσια έκθεση του Τμήματος Ζωγραφικής, του Λυκείου των Ελληνίδων, Παράρτημα Φλώρινας
ΠεριοχήΦλώρινα
Έτος2011
ΔΗμιουργοί
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΠεριοχήΦλώρινα. Αίθουσα Πινακοθήκης Φλωρινιωτών Ζωγράφων «Στέφανου & Βα-σιλικής Γώγου», Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Έτος2010
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΕπιμέλειες εκθέσεων
ΤίτλοςΕτήσια έκθεση του Τμήματος Ζωγραφικής, του Λυκείου των Ελληνίδων, Παράρτημα Φλώρινας
ΠεριοχήΦλώρινα
Έτος2010
ΔΗμιουργοί
ΔράσηΑτομικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΑΛΩΝΑ
ΠεριοχήΦλώρινα Πολυχώρος «Οδός Ονείρων»
Έτος2009
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΔημιουργία σκηνικών
ΠεριοχήΔημιουργία σκηνικών για την παράσταση του θεατρικού έργου Η Χιονάτη, του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Φλώρινας (ΚΕΚΥΚΑμεΑ Φλώρινας) (ζωγραφικό έργο, διαστάσεις 5 × 3 μ.).
Έτος2009
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΠροσφορά ζωγραφικού έργου
ΠεριοχήΠροσφορά ζωγραφικού έργου (μελάνι) με τίτλο "Άλωνα 1843", στο Δημοτικό Σχολείο Αλώνων, για τη δημιουργία ημερολογίου.
Έτος2008
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΑτομικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΧΟΡΕΥΤΕΣ
ΠεριοχήΘεσσαλονίκη Δ.Ε.Θ. – Συνέδριο Polis
Έτος2007
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΑτομικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΑΦΗΣΤΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ
ΠεριοχήΦλώρινα Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας
Έτος2007
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠεριοχήΚωνσταντινούπολη. Σισμανόγλειο Προξενικό Ίδρυμα
Έτος2006
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΠεριοχήΦλώρινα. Αίθουσα Πινακοθήκης Φλωρινιωτών Ζωγράφων «Στέφανου & Βα-σιλικής Γώγου», Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Έτος2006
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΠροσφορά ζωγραφικού έργου
ΠεριοχήΠροσφορά ζωγραφικού έργου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο χαρίστηκε στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνστα-ντίνο Στεφανόπουλο, κατά την επίσημη επίσκεψή του στην πόλη της Φλώρινας.
Έτος2005
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΠροσφορά έργου
ΠεριοχήΠροσφορά έργου «Πρέσπες» για τους πληττόμενους από το τσουνάμι στην Ινδονησία.
Έτος2004
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΣχεδιασμός αφίσας για τον Πολιτιστικό σύλλογο Λόφων
Περιοχή
Έτος2003
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΣχεδιασμός αφίσας «Φλωρινιώτικες Φωτιές – Πλατεία Ηρώων 2002»
Περιοχή
Έτος2002
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΠροσφορά εθελοντικής εικαστικής εργασίας
ΠεριοχήΠροσφορά εθελοντικής εικαστικής εργασίας στα πλαίσια σχολικών αγώνων ζωγραφικής.
Έτος2002
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΑνδρική φιγούρα
ΠεριοχήΤο έργο χρησιμοποιείται σε συνθέσεις για την άσκηση των μαθητευόμενων στο Εικαστικό Τμήμα, του Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Έτος1998
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. (1994)
ΠεριοχήΑθήνα. Εθνική Πινακοθήκη
Έτος1994
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΝΕΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΠεριοχήΒόλος. Διοργάνωση: Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικού Συλλόγου
Έτος1993
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΣχεδιασμός αφίσας «Ραβάναστρον-fiesta flamenco»
Περιοχή
Έτος1990
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος
ΔράσηΆλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
ΤίτλοςΔιακόσμηση παραδοσιακού καφενείου στα Άλωνα (ζωγραφικό έργο – τοιχογραφία)
ΠεριοχήΆλωνα (Φλώρινα)
Έτος1986
ΔΗμιουργοίΧρήστος Τσώτσος

© 2020 eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση