Το 1ο Εργαστήριο στο ΚΜΣΤ, Διεπιστημονικό Συνέδριο 9 κ 10 Ιανουαρίου 2015: Η παρουσίαση των Θανάση Χονδρού και Αλεξάνδρας Κατσιάνη

IMG_9123 small

 

Θανάσης Χονδρός και Αλεξάνδρα Κατσιάνη

Η καθημερινότητα διά του καθημερινού  (Περίληψη)

 

Η πόλη είναι γλώσσα, δηλαδή ένα απέραντο σύστημα δυνατών πρωτοβουλιών το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς, σε κάθε επίπεδο και λεπτομέρεια, σε μια διαδικασία προσαρμογής στις ανάγκες και τις επιθυμίες των κατοίκων. Είναι ο τόπος συνάντησης και τομής σχέσεων εξουσίας, και κοινωνικών εθιμοτυπιών κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης. Σε γιαπιά και λαϊκές αγορές, σε πάρκα και πιλοτές πολυκατοικιών είτε μόνοι  είτε με τον Ντάνη Τραγόπουλο, ως Δημοσιοϋπαλληλικό Ρετιρέ, παρουσιάσαμε δράσεις παράδοξες και ανοίκειες προς το περιβάλλον, παράδοξες χειρονομίες, απόπειρες εμβολιασμού της καθημερινότητας με έκπληξη, προσπάθειες εμψύχωσης της συνήθειας. Ανάμεσά τους εκείνες οι δράσεις που περισσότερο μάς ενδιέφεραν πραγματοποιήθηκαν χωρίς δελτία τύπου και ανακοινώσεις, ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως συναπαντήματα επιτρέποντας την ενσωμάτωσή μας στο τοπίο, και τις αυθόρμητες αντιδράσεις του κόσμου

Θανάσης Χονδρός και Αλεξάνδρα Κατσιάνη

 

© 2020 eetf.uowm.gr