Το 1ο Εργαστήριο στο ΚΜΣΤ, Διεπιστημονικό Συνέδριο 9 κ 10 Ιανουαρίου 2015: Η παρουσίαση του Γιάννη Δαϊκόπουλου: Η Εικαστική Πορεία ως Παράδειγμα Μετασχηματιστικής Μάθησης

Σκοπός της μετασχηματιστικής μάθησης είναι η καλλιέργεια μιας νέας γνώσης, με την εμπλοκή κριτικού αναστοχασμού σε μια διαδικασία μετασχηματισμού των βασικών πεποιθήσεων, αξιών, ενός ατόμου σε διάφορους τομείς, όπως το περιβάλλον, η υγεία, η οικονομία κ.λπ.στα τρία είδη γνώσης που προτείνει ο Habermas (1971)
τη χρηστική,
επικοινωνιακή και
χειραφετική (κριτική) (Freire).

στα τρία είδη γνώσης που προτείνει ο Habermas (1971)

τη χρηστική,

επικοινωνιακή και

χειραφετική (κριτική) (Freire).

 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ_ΛΑΖΑΡΙΣΤΕΣ 2015 1

© 2020 eetf.uowm.gr