Γραμματεία Τμήματος

Χορήγηση υποτροφιών από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/1176304535534f4bb0f63ae43f13d6c091bb.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.

«Προ-ανακοίνωση προκήρυξης προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες ΑΕΙ Ελλάδας»

ΠΡΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PHD ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ AKΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Σχετικά αρχεία ΠΡΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PHD ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ AKΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ (236 kB)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80

Δημοσίευση διόρθωσης σφαλματων για την Πρόσκληση 407-80 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 Σχετικά αρχεία Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης407-80 (83 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-407-80sing. (2...   Περισσότερο

Τροποποίηση ΦΕΚ Μεταπτυχιακού ΤΕΕΤ ΠΔΜ

ΦΕΚ τ.Β’ 6706_31-12-2021 Σχετικά αρχεία ΦΕΚ τ.Β' 6706_31-12-2021 (169 kB)

Φοιτητικός Διαγωνισμός “Νίκος Αναλυτής”

Φοιτητικός διαγωνισμός_Νίκος Αναλυτής_Επιστολή Φοιτητικός διαγωνισμός_Νίκος Αναλυτής_Χρονοδιάγραμμα_ Σχετικά αρχεία Φοιτητικός διαγωνισμός_Νίκος Αναλυτής_Επιστολή (406 kB)Φοιτητικός διαγωνισμός_Νίκος Αναλυτής_Χρονοδιάγραμμα_ (157 kB)

Νέα παράταση διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022

Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 131788/Z1/18-10-2021 και 168672/Z1/23-12-2021 εγγράφων μας, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων...   Περισσότερο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 427/27-10-2021 αποφάσισε τη χορήγηση μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακό/ή φοιτητή/ήτρια (πρώτου κύκλου...   Περισσότερο

Διευκρίνιση ως προς την Υποβολή Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020”

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 862/24.01.2022 (ΑΔΑ:6ΓΟ546ΜΤΛΗ-Ψ9Ξ) Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν...   Περισσότερο

«Ανακοίνωση προς τους/τις φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για υποβολή αίτησης χορήγησης δωρεάν σίτισης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2021-2022-3 Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2021-2022 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ-1 Σχετικά...   Περισσότερο

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020 από το ΙΚΥ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020”. Επισημαίνεται...   Περισσότερο

© 2020 eetf.uowm.gr