Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση – Αποτελέσματα Αξιολόγησης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2017-18 β

Σας παρακαλώ οι φοιτητές του τμήματος των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών οι οποίοι έκαναν αίτηση για συμμετοχή στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση να προσέλθουν για ενημέρωσή τους σχετικά με την υλοποίηση της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 στο εργαστήριο της Πληροφορικής.

Οι πρώτοι 8 φοιτητές της επισυναπτόμενης λίστας να προσέλθουν την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 στις 12:30′.

Οι επόμενοι 6 φοιτητές της επισυναπτόμενης λίστας να προσέλθουν την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 στις 14:00.

Σας παρακαλώ να ξεκινήσετε από τώρα για την εύρεση ενός Ιδιωτικού Φορέα.

Όσοι θέλουν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο τόπο τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μπορούν από τώρα να ψάχνουν ιδιωτικό φορέα.

Σας παρακαλώ να προσέλθετε όλοι οι φοιτητές στην συνάντηση ενημέρωσης και να ακολουθείτε τις ενέργειες που απαιτούνται, καθώς υπάρχουν αποχωρήσεις φοιτητών λόγω προσωπικών τους κωλυμάτων.

Σημείωση: Όλοι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στη συνάντηση και να έχουν μαζί τους:

1. την αστυνομική τους ταυτότητα,
2. φωτοτυπία την Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου (με την αστυνομική τους ταυτότητα θα την παραλάβουν από το ΙΚΑ. Προσοχή! Θα πρέπει να δηλωθεί η Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας) και
3. φωτοτυπία την 1η σελίδα του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι Δικαιούχοι ή Συνδικαιούχοι.

© 2020 eetf.uowm.gr