Διπλωματικές Ιουνίου

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές παρουσιάζουν διπλωματική εργασία να το δηλώσουν ηλεκτρονικά στην γραμματεία μέχρι και την Παρασκευή 29/5/2020.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ.

ΑΙΤΗΣΗ για έγκριση διπλωματικής

ΑΙΤΗΣΗ για έγκριση διπλωματικής2

Συμπληρώνετε και τις δύο αιτήσεις και τις αποστέλλετε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sgrigoriadou@uowm.gr

Με εκτίμηση

© 2020 eetf.uowm.gr