Αίτηση πτυχίου

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ορκιστούν τον Ιούλιο, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία (mxristopoulou@uowm.gr, atzotzi@uowm.gr) την αίτηση πτυχίου και τη δήλωση ολοκλήρωσης υποχρεώσεων υπογεγραμμένη, μέχρι και την Παρασκευή 01/07/22.

 

© 2020 eetf.uowm.gr