ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2023 ~ Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Προς κάθε ενδιαφερόμενο:

Παρακαλούμε διαβάστε την επισυναπτόμενη Προκήρυξη.


Γκαραλιάκου Σοφία
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 10561 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210.3221917 (εσωτ. 203)
Ιστοσελίδα: www.lsparnas.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr