ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε όσοι-όσες παρουσιάσετε τη πτυχιακή σας εργασία τον Ιούνιο του 2023 να συμπληρώσετε τα 2 έγγραφα που επισυνάπτονται στην ανακοίνωση και να τα στείλετε e-mail mxristopoulou@uowm.gr έως και την Τετάρτη 7/6/23.
Όσοι δεν απαντήσουν θα θεωρηθεί ότι δεν θα παρουσιάσουν την πτυχιακή τους το συγκεκριμένο διάστημα.
Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών θα διεξαχθούν από 19 έως και 29 Ιουνίου 2023.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ΜΟΝΟ από τον επιβλέποντα καθηγητή σας και όχι από την υπόλοιπη επιτροπή. Στην επιτροπή απλά θα συμπληρώσετε μόνο το ονοματεπώνυμο των καθηγητών.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στα e-mail και τα τηλέφωνα της Γραμματείας.
Για τον χώρο παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών υπεύθυνη είναι η Επιτροπή Πτυχιακών εργασιών.

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

© 2020 eetf.uowm.gr