ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Ε.Π. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να μεταταγούν στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, βάσει του άρθρου 20, παρ. 4α του Ν.4452/2017 (όπως αντικαταστάθηκε η παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016), εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος (2ο χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας – Νίκης) έως την 31η Μαρτίου 2017.

Τα γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση, είναι τα εξής:

  • Παιδαγωγικά Θέματα – Διδακτική Μεθοδολογία-Πρακτική Άσκηση
  • Αγγλικά
  • Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής & Μεσαιωνικής Τέχνης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (Κωνσταντινίδης Χρήστος, τηλ.: 2385055250, email: xkonstantinidis@uowm.gr).

Πρόσκληση 2017

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr