Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλώρινα»

Κατά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου 96/03-10-2019 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  και με την απόφαση 1241/16-10-2019 με ΑΔΑ : Ψ3ΝΓ469Β7Κ-ΨΙ0, εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του Σύνθετου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ. Στο διαγωνισμό υπήρξαν εξήντα έξι συμμετοχές.

Απονομή του Α’ ΒΡΑΒΕΙΟΥ στη μελέτη με κωδικό αριθμό SM00000008 των μελετητών:

α) Δημήτριος Γιαννίτσης,  Αρχιτέκτων με ποσοστό συμμετοχής 49%
β) Σπυρίδων Κακαβάς,  Αρχιτέκτων με ποσοστό συμμετοχής 49%
γ) Αντώνης Τακάσης, Πολιτικός Μηχανικός με ποσοστό συμμετοχής 1%
δ) INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ, Μηχανολόγος Μηχανικός με ποσοστό συμμετοχής 1%

Περισσότερα :

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλώρινα»

 

 

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr