Ιωάννου Αρχοντή

ΠΔ 407

E-mail:
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
ΕΘ.100Γραμμικό Σχέδιο
Εσχεδ.3Σχέδιο 3
Η Αρχοντή Ιωάννου είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2013), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Π.Θ., 2015) και είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δραστηριοποιείτε στη Φλώρινα ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Η έρευνα της εστιάζει στην εφαρμογή του ξύλου ως δομικού στοιχείου, με άλλα λόγια στην μελέτη του δομικού κατασκευαστικού συστήματος με ξύλινο φέροντα οργανισμό στην ελληνική επικράτεια.

Συμμετείχε σε σειρά αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, όπου απέσπασε βραβεία και διακρίσεις. Οι έρευνες και οι μελέτες της έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και περιοδικών κα ταυτόχρονα έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου και workshops.

© 2020 eetf.uowm.gr