Γραμματεία Τμήματος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80

Δημοσίευση διόρθωσης σφαλματων για την Πρόσκληση 407-80 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 Σχετικά αρχεία Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης407-80 (83 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-407-80sing. (2...   Περισσότερο

Τροποποίηση ΦΕΚ Μεταπτυχιακού ΤΕΕΤ ΠΔΜ

ΦΕΚ τ.Β’ 6706_31-12-2021 Σχετικά αρχεία ΦΕΚ τ.Β' 6706_31-12-2021 (169 kB)

Φοιτητικός Διαγωνισμός “Νίκος Αναλυτής”

Φοιτητικός διαγωνισμός_Νίκος Αναλυτής_Επιστολή Φοιτητικός διαγωνισμός_Νίκος Αναλυτής_Χρονοδιάγραμμα_ Σχετικά αρχεία Φοιτητικός διαγωνισμός_Νίκος Αναλυτής_Επιστολή (406 kB)Φοιτητικός διαγωνισμός_Νίκος Αναλυτής_Χρονοδιάγραμμα_ (157 kB)

Νέα παράταση διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022

Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 131788/Z1/18-10-2021 και 168672/Z1/23-12-2021 εγγράφων μας, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων...   Περισσότερο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 427/27-10-2021 αποφάσισε τη χορήγηση μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας σε προπτυχιακό/ή φοιτητή/ήτρια (πρώτου κύκλου...   Περισσότερο

Διευκρίνιση ως προς την Υποβολή Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020”

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 862/24.01.2022 (ΑΔΑ:6ΓΟ546ΜΤΛΗ-Ψ9Ξ) Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν...   Περισσότερο

«Ανακοίνωση προς τους/τις φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για υποβολή αίτησης χορήγησης δωρεάν σίτισης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2021-2022-3 Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2021-2022 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ-1 Σχετικά...   Περισσότερο

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020 από το ΙΚΥ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020”. Επισημαίνεται...   Περισσότερο

Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου

Εξ. Ιανουαρίου 2021-22 Σχετικά αρχεία Εξ. Ιανουαρίου 2021-22 (786 kB)

Δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένους τύπους κόμιστρου των φοιτητών ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Διαχείριση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κόμιστρου φοιτητών ΑΕΙ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 Σχετικά αρχεία Διαχείριση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κόμιστρου φοιτητών ΑΕΙ ακαδημαϊκού...   Περισσότερο

© 2020 eetf.uowm.gr