Γραμματεία Τμήματος

Ενημέρωση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2021-2022 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 θα λειτουργήσει στο...   Περισσότερο

Open call: Βραβείο Τέχνης Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιανουαρίου 2022 Ίδρυμα Γεωργίου & Αριστέας Μαμιδάκη Πανεπιστημίου 56 Κτήριο ΕΡΜΗΣ 10678 Αθήνα ΑΙΤΗΣΗ Το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη...   Περισσότερο

Επιβράβευση των επιδόσεων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς που διοργανώνονται στο εξωτερικό

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 136877/Ζ1/26-10-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5021/Β/29-10-2021)...   Περισσότερο

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2021-2022 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 θα λειτουργήσει στο...   Περισσότερο

Ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης και προσωπικής ανάπτυξης φοιτητών όλων των Τμημάτων της Φλώρινας

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την ανακοίνωση μιας ομάδας ψυχολογικής υποστήριξης και προσωπικής ανάπτυξης η οποία διοργανώνεται από την Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης...   Περισσότερο

Επιβράβευση των φοιτητών των ελληνικών ΑΕΙ ενισχύοντας την συμμετοχή τους σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς

Το υπ’ αριθμ. 10219/2-11-2021 έγγραφο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, αφορά στην επιβράβευση των φοιτητών των ελληνικών ΑΕΙ ενισχύοντας την συμμετοχή τους σε διεθνείς φοιτητικούς...   Περισσότερο

Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε δύο (2) εξ αποστάσεως ημερίδες επιμόρφωσης/ενημέρωσης.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/54244edf665a0c64ab90059a466616b4b078.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.  

Δυνατότητα μετεγγραφής στους δικαιούχους φοιτητές των πυρόπληκτων περιοχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας υπουργικής απόφασης δίνεται η δυνατότητα μετεγγραφής στους δικαιούχους φοιτητές των πυρόπληκτων περιοχών. Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/0624a296d21e9d4a8e83ed57e3c1ec5784fe.html θα...   Περισσότερο

Μετεγγραφές φοιτητών

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωση των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 135363/Ζ1/22-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά στις μετεγγραφές/μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και...   Περισσότερο

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ 2020ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ Σχετικά αρχεία ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ (102 kB)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ 2020 (263 kB)

© 2020 eetf.uowm.gr