Βρακατσέλη Ανδρομάχη

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

E-mail: aff00867@uowm.gr
Η Ανδρομάχη Βρακατσέλη είναι sound artist και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον τομέα «ηχητική τέχνη και εκθεσιακός χώρος», ερευνώντας τις σχέσεις ανάμεσα στον ήχο, το σώμα και το χώρο. Η διδακτορική της διατριβή είναι η πρώτη στην Ελλάδα στον τομέα των ηχητικών σπουδών. Στις μεταπτυχιακές σπουδές της στη Μουσική Τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο του York εξειδικεύτηκε στις διαδραστικές τεχνολογίες στην τέχνη. Η επιστημονική της έρευνα και ηχητικά της έργα έχουν παρουσιαστεί σε  παγκόσμια συνέδρια αναφορικά με τον ήχο (The Global Composition 2018, Darmstadt University of Applied Sciences, Sounding out the space Conference, Dublin School of Creative Arts, Sonic Realities Conference, University of Aberdeen κ.α.)  και σε πολιτιστικές εκθέσεις. Η δουλειά της έχει δημοσιευθεί σε πρακτικά συνεδρίων και περιοδικά (Leonardo Electronic Almanac MIT Press, υπό έκδοση κ.α). Έχει οργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα  στον τομέα του ήχου, της εικόνας και των ψηφιακών μέσων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Ευγενίδιο Ίδρυμα κ.α. Έχει πραγματοποιήσει ομιλίες σε διάφορα εργαστήρια (ενδεικτικά «Γκαλλερί ήχου: σχέσεις ανάμεσα στον ήχο και τον εκθεσιακό χώρο», Art Athina, «Ενσώματη ακρόαση στον κενό χώρο», Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης). Έχει επιμεληθεί τον ήχο σε ποικίλες εκθέσεις.

© 2020 eetf.uowm.gr