Μπούζας Βασίλης

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Ψηφιακές Τέχνες
ΦΕΚ: ΦΕΚ112/1980 τ.Α
Τηλέφωνο: 6972713229 2106928549
E-mail: vbouzas@uowm.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.artroom7.com/
Εικαστικός. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Καλές Τέχνες (MFA) στο Pratt Institute στη Νέα Υόρκη με υποτροφίες του  Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών(Ι.Κ.Υ.) και του Ιδρύματος Fulbright (1997). Απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Α. Σ. Κ.Τ. Πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός του Ε.Μ.Π. Σπούδασε, εργάστηκε και δίδαξε στη Νέα Υόρκη  στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών παρουσιάσεων.  Συμμετείχε σε εκθέσεις και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και παρουσίασε εικαστικό έργο του   όπως οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις , κινούμενα γραφικά, ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες  και ήχους, έργα ζωγραφικής. Το 2013 εκλέχτηκε επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο των ψηφιακών τεχνών.

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr