Γραμματεία Τμήματος

Σίτιση φοιτητών-τριών του ΠΔΜ

  Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Γ1/Σ151/14-12-2021 απόφαση Συγκλήτου του Π.Δ.Μ., οι δικαιούχοι φοιτητές/τριες των Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Καλών Τεχνών...   Περισσότερο

Υποτροφίες Στέγης ΜΥΦΕΟ 2021-2022

prosklisi_201_2021_signed Υποτροφίες Στέγης _2021-2022_ΜΥΦΕΟ_ Ανακοίνωση Σχετικά αρχεία prosklisi_201_2021_signed (916 kB)Υποτροφίες Στέγης _2021-2022_ΜΥΦΕΟ_ Ανακοίνωση (167 kB)

Υποτροφίες από την Σλοβενική κυβέρνηση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 167309/Ζ1/21-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων, χορηγούνται υποτροφίες από την Σλοβενική κυβέρνηση σε Έλληνες και πολίτες άλλων...   Περισσότερο

Υποτροφίες από την Κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας σε Έλληνες πολίτες

Χορήγηση υποτροφιών από την Κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας σε Έλληνες πολίτες, στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών της χώρας για μαθητές με εξαιρετικές επιδόσεις ανά...   Περισσότερο

Εκλογές ΕΕΠ του ΤΕΕΤ του ΠΔΜ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΕΠ 2021 ΨΙΔ4469Β7Κ-Ω9Ζ-1-2 Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφιοτήτων Σχετικά αρχεία ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΕΠ 2021 ΨΙΔ4469Β7Κ-Ω9Ζ-1-2 (754 kB)Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (636 kB)Πρακτικό...   Περισσότερο

ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12-3 ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ.

Χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς

Σχετικά με χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο ΙΚΥ εντός...   Περισσότερο

Υποτροφίες από έσοδα κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ

Σας ενημερώνουμε για τις υπ’ αριθμ. 85759/Ζ1/1507-2021 και 101178/Ζ1/17-08-2021 αποφάσεις που αφορούν σε υποτροφίες για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) ακαδημαϊκού...   Περισσότερο

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2021-2022 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 θα λειτουργήσει στο...   Περισσότερο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥ ΠΔΜ

Εργαστήρι Ευαισθητοποίησης Φύλου και Σεξουαλικότητας για το φοιτητικό πληθυσμό του ΠΔΜ Εργαστήρι Ευαισθητοποίησης Φύλου και Σεξουαλικότητας για το φοιτητικό πληθυσμό του ΠΔΜ εργαστήρι ευαισθητοποίησηςεργαστήρι...   Περισσότερο

© 2020 eetf.uowm.gr