Λιούκρας Σωτήρης

ΕΕΔΙΠ

Γνωστικό Αντικείμενο: Διδασκαλία Ελευθέρου Σχεδίου
ΦΕΚ: ΦΕΚ 1446/12-12-2013
Τηλέφωνο: 2385025886 6932928787
E-mail: sliouk@otenet.gr
Ο  γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1962. Αποφοίτησε από την Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας το 1985 (Δίπλωμα ζωγραφικής, Εργαστήριο Γιάννη Μόραλη). Έχει πραγματοποιήσει οκτώ ατομικές εκθέσεις και  έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ζει και εργάζεται στη Φλώρινα.
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.1 Βασικά Εργαστήρια (ζωγραφική 2)
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2015-16 Χειμερι
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.2 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ εργαστήριο 2
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2015-16 χειμερι
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.4 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ εργαστήριο 2
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2015-16 χειμερι
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.Δ1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2015-16 χειμερι
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕπε.02 Χρωματολογία- Σχεδιολογία
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2015-16 χειμερι
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΠΑ.1 Διδακτική Μεθοδολογία Πρακτική Άσκηση Ι
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2015-16 χειμερι
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.1 Βασικά Εργαστήρια (ζωγραφική 2)
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2015-16 εαρινό
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.1 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ εργαστήριο 2
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2015-16 εαρινό
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.3 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ εργαστήριο 2
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2015-16 εαρινό
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.5 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ εργαστήριο 2
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2015-16 εαρινό
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.Δ2 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2015-16 εαρινό
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΘ. 013 Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2015-16 εαρινό
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΠΑ.2 Διδακτική Μεθοδολογία Πρακτική Άσκηση ΙΙ
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2015-16 εαρινό
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.2 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ εργαστήριο 2
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2014-15 χειμερι
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.4 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ εργαστήριο 2
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2014-15 χειμερι
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.Δ1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2014-15 χειμερι
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕπε.02 Χρωματολογία- Σχεδιολογία
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2014-15 χειμερι
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΠΑ.1 Διδακτική Μεθοδολογία Πρακτική Άσκηση Ι
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2014-15 χειμερι
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.1 Βασικά Εργαστήρια (ζωγραφική 2)
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2014-15 χειμερ.
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.01 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ εργαστήριο 2
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2014-15 εαρινό
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.3 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ εργαστήριο 2
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2014-15 εαρινό
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.5 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ εργαστήριο 2
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2014-15 εαρινό
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.Δ2 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2014-15 εαρινό
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΘ.013 Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2014-15 εαρινό
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΠΑ.2 Διδακτική Μεθοδολογία Πρακτική Άσκηση ΙΙ
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2014-15 εαρινό
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕπε.02 Χρωματολογία-σχεδιολογία
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2013-14 χειμερι
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΘ. 013 Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2013-14 χειμερι
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΠΑ.1 Διδακτική Μεθοδολογία Πρακτική Άσκηση Ι
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2013-14 χειμερι
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.1 Βασικά εργαστήρια (ζωγραφική2)
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2013-14 εαρινό
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕζω Β.01 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ εργαστήριο 3
ΠληροφορίεςΤΕΕΤ-ΠΔΜ
Περίοδος2013-14 εαρινό
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕλεύθερο Σχέδιο
ΠληροφορίεςΠΔ 407/80 με βαθμό λέκτορα ΤΕΕΤ- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος2008-2009 χειμ
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΖωγραφική
ΠληροφορίεςΠΔ 407/80 με βαθμό λέκτορα ΤΕΕΤ- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος2008-2009 εαριν
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕλεύθερο Σχέδιο
ΠληροφορίεςΠΔ 407/80 με βαθμό λέκτορα ΤΕΕΤ- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος2007-2008 χειμ
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕλεύθερο Σχέδιο
ΠληροφορίεςΠΔ 407/80 με βαθμό λέκτορα ΤΕΕΤ- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος2007-2008 εαριν
Είδος ΜαθήματοςΠροπτυχιακό
Τίτλος ΜαθήματοςΕλεύθερο Σχέδιο ΙΙ
ΠληροφορίεςΠΔ 407/80 με βαθμό λέκτορα ΤΕΕΤ- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος2006-2007 εαριν
Είδος ΜαθήματοςΔιδασκαλία σχεδίου και ζωγραφικής
Τίτλος ΜαθήματοςΣχέδιο - Ζωγραφική
ΠληροφορίεςΕικαστικό Εργαστήριο Δήμου Κοζάνης
Περίοδος1996 - 2003
Είδος ΜαθήματοςΔιάλεξη στη Σχολή Καλών Τεχνών του St. Etienne
Τίτλος ΜαθήματοςPaul Klee, ο ζωγράφος, ο δάσκαλος
ΠληροφορίεςΓαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Περίοδος1994
Είδος ΜαθήματοςΔιάλεξη
Τίτλος ΜαθήματοςPaul Klee, ο ζωγράφος, ο δάσκαλος
ΠληροφορίεςΜουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας
Περίοδος1994
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΙωάννου Παρασκευάς, 1ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚιζιρίδης Παύλος, 1ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔουλιανάκη Μαρία, 1ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤεντολούρη Ευαγγελία, 1ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚουρμπέτη Κατερίνα, 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜπούμπουκα Μαρία 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΣκούρογλου Αλέξανδρος 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΒασιλούδη Ευτυχία 1ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΡούσσου Αγνή 1ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΧρυσοχοΐδης Κωνσταντίνος 1ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήCaridha Pirro 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚεσίδου Ελένη 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜιχαηλίδου Θεοδώρα 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΠαναγιωτάκης Γιώργος 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΡέβη Ιωάννα 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΣαραντόπουλος Αριστείδης 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΣιδεράδη Αρετή 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤσιγάλογλου Άννα 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔαλαμήτρος Κωνσταντίνος 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚοντού Αικατερίνη 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚαπλάνη Παρασκευή 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜαγγάρας Δημήτριος 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜανουσαρίδου Ελένη 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΠαναγιωταράς Γεώργιος 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία ΤΕΕΤ ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΦούτζουλας Αλέξης 2ο Εργ. Ζωγραφικής
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων - Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής
Έτος2014
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
Τίτλος"re view"
ΠεριοχήΧώρος Τέχνης Ώχρα Μπλε – Λήμνος
Έτος2017
ΔΗμιουργοίΟμαδική ελλήνων καλλιτεχνών
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
Τίτλος"Τα ταξίδια μου"
ΠεριοχήΧώρος Τέχνης Ώχρα Μπλε – Λήμνος
Έτος2017
ΔΗμιουργοίΟμαδική ελλήνων καλλιτεχνών
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
Τίτλος"Γάτα: ο αμφίβολος επισκέπτης"
ΠεριοχήΚαλερί Ειρμός, Θεσσαλονίκη
Έτος2017
ΔΗμιουργοίΟμαδική ελλήνων καλλιτεχνών
ΔράσηΑτομικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
Τίτλος"Προσωπικές αξίες"
ΠεριοχήΑίθουσα τέχνης Αγκάθι-kartάλος, Αθήνα
Έτος2017
ΔΗμιουργοίΣωτήρης Λιούκρας
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
Τίτλος«Φαντασιακές Εστίες / Ιmagined Homes»
ΠεριοχήΜακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη
Έτος2017
ΔΗμιουργοίΔιεθνής ομαδική, 6η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης, ΚΜΣΤ
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
Τίτλος«Το Σώμα – Η Ψυχή – Ο Τόπος. Σύγχρονοι Έλληνες Καλλιτέχνες»
ΠεριοχήΕθνικό Μουσείο Τεχνών, Πεκίνο Κίνα
Έτος2017
ΔΗμιουργοίΔιεθνής ομαδική, 7η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης, Πεκίνου
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςWine Spirit
ΠεριοχήΔημοτική Πινακοθήκη. Θεσσαλονίκη
Έτος2016
ΔΗμιουργοίΟμαδική ελλήνων καλλιτεχνών
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςWine Spirit
Περιοχή"ΑΠΟΘΗΚΗ", Μύρινα Λήμνος
Έτος2016
ΔΗμιουργοίΟμαδική ελλήνων καλλιτεχνών
ΔράσηΑτομικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΕσωτερικά
ΠεριοχήΠινακοθήκη ΦΣΦ "ο Αριστοτέλης", Φλώρινα
Έτος2016
ΔΗμιουργοίΣωτήρης Λιούκρας
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
Τίτλος“IN RED. 100 χρόνια από τη Μάχη της Καλλίπολης” Δημοτ.Πινακοθήκη
ΠεριοχήΘεσσαλονίκη
Έτος2015
ΔΗμιουργοί31 Ελλήνες,Τούρκοι, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί καλλιτέχνες
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
Τίτλος“IN RED. 100 χρόνια από τη Μάχη της Καλλίπολης” γκαλερί Ωχρα Μπλε
ΠεριοχήΜύρινα, Λήμνος
Έτος2015
ΔΗμιουργοί31 Ελλήνες,Τούρκοι, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί καλλιτέχνες
ΔράσηΑτομικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
Τίτλος"Η κοιλάδα του κόκκινου και του πράσινου" γκαλερί Ειρμός
ΠεριοχήΘεσσαλονίκη
Έτος2015
ΔΗμιουργοίΣωτήρης Λιούκρας
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
Τίτλος"Βία και ανεκτικότητα" Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς
ΠεριοχήΑρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας
Έτος2015
ΔΗμιουργοίΟκτώ απόφοιτοι κ ένας διδάσκων του ΤΕΕΤ
ΔράσηΟμαδικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΑΣΠΡΟ – ΜΑΥΡΟ: Η ασκητική της ζωγραφικής. ΕΙΡΜΟΣ Θεσνίκη
ΠεριοχήΘεσσαλονίκη
Έτος2014
ΔΗμιουργοίΣύγχρονοι έλληνες εικαστικοί
ΔράσηΑτομικές εκθέσεις – παρουσιάσεις καλλιτεχνικού έργου
ΤίτλοςΛουόμενοι. γκ. ΩΧΡΑ ΜΠΛΕ
ΠεριοχήΜύρινα Λήμνος
Έτος2014
ΔΗμιουργοίΣωτήρης Λιούκρας

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση